Thứ bảy,  01/04/2023

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Ngày 31-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2010). Dự lễ, có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.Đến dự, còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo chủ chốt Ban Tuyên giáo T.Ư qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy.Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Rứa ôn lại truyền thống Cách mạng vẻ vang, những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo của Đảng vào thắng lợi vĩ đại mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã giành được 80 năm qua; nêu bật vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo đối với sự nghiệp giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước,...
Ngày 31-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 – 1-8-2010). Dự lễ, có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Đến dự, còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo chủ chốt Ban Tuyên giáo T.Ư qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Rứa ôn lại truyền thống Cách mạng vẻ vang, những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo của Đảng vào thắng lợi vĩ đại mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã giành được 80 năm qua; nêu bật vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo đối với sự nghiệp giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước, các cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt là những đóng góp của công tác tuyên giáo trong nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đồng chí Tô Huy Rứa cũng nêu rõ những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng vẻ vang của ngành tuyên giáo của Đảng trong những năm tới (Bài diễn văn đăng trên Báo Nhân Dân ra ngày 2-8).

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng trao bức trướng của BCH T.Ư Đảng tặng ngành Tuyên giáo của Đảng với dòng chữ vàng: “Trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đọc bài phát biểu nhiệt liệt chúc mừng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo của Đảng qua các thời kỳ Cách mạng. Nêu bật những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng trong những năm vận động thành lập Đảng, những năm kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng phân tích tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi ngành Tuyên giáo của Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trên các mặt công tác và một số nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và đồng chí Lê Thị Mai Hoa, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu ý kiến bày tỏ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

* Cùng ngày, tại TP Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Các đại biểu dự lễ đã ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm ngành Tuyên giáo của Đảng; vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo qua các thời kỳ. Tại lễ kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã trao 32 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” do Ban Tuyên giáo T.Ư tặng các cán bộ và công chức trong tỉnh có nhiều cống hiến cho sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

* Sáng 31-7, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Cùng công tác tuyên giáo của cả nước, ngành tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo của đảng, phát huy truyền thống cách mạng nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách; tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của vào các cuộc kháng chiến và thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Thời gian tới, công tác tuyên giáo của tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp để nâng cao chất lượng công tác.
Theo Nhandan