Thứ ba,  26/10/2021

Bộ Chính trị làm việc với Ðảng bộ các tỉnh Gia Lai, Ðác Nông, Phú Yên, Quảng Nam, Kon Tum, Quảng Ngãi

Trong các ngày từ 22 đến 28-7, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Công an; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh Gia Lai, Đác Nông, Phú Yên, Quảng Nam, Kon Tum, Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh.Các buổi làm việc trên thực hiện theo Kết luận số 74-KL/T.Ư ngày 22-6-2010 của Bộ Chính trị và Chương trình làm việc đợt 1 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2010-2015.Tại các buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các tỉnh ủy báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ của tỉnh gồm: Báo cáo chính trị, kiểm điểm nhiệm kỳ 2006-2010, đề án nhân sự, phương án nhân sự, nghị quyết đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Tấn Sang cơ bản tán thành nội dung trình bày...
Trong các ngày từ 22 đến 28-7, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Công an; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh Gia Lai, Đác Nông, Phú Yên, Quảng Nam, Kon Tum, Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh.
Các buổi làm việc trên thực hiện theo Kết luận số 74-KL/T.Ư ngày 22-6-2010 của Bộ Chính trị và Chương trình làm việc đợt 1 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các tỉnh ủy báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ của tỉnh gồm: Báo cáo chính trị, kiểm điểm nhiệm kỳ 2006-2010, đề án nhân sự, phương án nhân sự, nghị quyết đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Tấn Sang cơ bản tán thành nội dung trình bày của các tỉnh với tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, chỉ rõ nguyên nhân của các hạn chế yếu kém, đúc kết kinh nghiệm và tập trung nỗ lực trong các mục tiêu phấn đấu. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy tiếp thu ý kiến để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các báo cáo trình Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Điểm lại một số nét chính về tình hình kinh tế – xã hội giai đoạn 2006-2010, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ Gia Lai, Đác Nông, Phú Yên, Quảng Nam, Kon Tum, Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ 2006-2010 đã đạt được những thành tựu trên nhiều lĩnh vực, trong đó GDP của tỉnh Gia Lai tăng 13,6%, Đác Nông tăng 15,1%, Phú Yên tăng 12,3%, Quảng Nam tăng 12,8%, Kon Tum tăng 14,5%, Quảng Ngãi tăng 18,5%. Cùng với cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, các tỉnh đều tạo được chuyển biến tích cực trên các mặt văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm tỷ lệ hộ nghèo, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, chính trị xã hội ổn định, an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc. Tình trạng hẫng hụt cán bộ kế cận nữ, dân tộc thiểu số dần được khắc phục. Khối đại đoàn kết các dân tộc được giữ vững.

Cùng với những kết quả đạt được, đồng chí Trương Tấn Sang đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại mà các địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận để đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Có được những thuận lợi về vị trí chiến lược, tiềm năng thiên nhiên, đất đai, khoáng sản, du lịch, kinh tế biển… nhưng phần lớn các tỉnh miền trung Tây Nguyên quy mô kinh tế còn nhỏ, đời sống người dân còn khó khăn, thu ngân sách chưa bảo đảm chi thường xuyên. Trong bối cảnh hội nhập đòi hỏi năng lực cạnh tranh không ngừng nâng lên, Đảng bộ các tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ.

Trên tinh thần này, đồng chí Trương Tấn Sang cho rằng, tỉnh Gia Lai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Tây Nguyên với những tiềm năng đất đai thiên nhiên trù phú, cần chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng để phát triển nhanh, ngay trong những năm tiếp theo. Cùng với quy hoạch thu hút đầu tư, hình thành các vùng kinh tế động lực Plây Cu, An Khê, Ayun Pa, Chư Sê, tỉnh cần tạo môi trường thông thoáng gắn liền với quản lý tốt, tạo điều kiện các doanh nghiệp mở rộng quy mô, hoạt động hiệu quả.

Ghi nhận tỉnh Đác Nông thời gian qua nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng cao, đồng chí Trương Tấn Sang cũng chỉ ra những bất cập dẫn đến tình trạng lãng phí đất, hiệu quả sử dụng thấp. Để đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, tỉnh Đác Nông cần giải quyết bài toán công nghiệp phụ trợ, tính toán chặt chẽ để phát triển lâm nghiệp, khai thác khoáng sản nhưng không để ảnh hưởng môi trường, rừng phòng hộ. Tỉnh chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng dạy nghề để có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Làm việc với tỉnh Phú Yên, đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý, để đạt được các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ tới, tỉnh cần chú trọng áp dụng thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất thành phẩm, giảm tình trạng xuất khẩu tài nguyên thô. Cùng với thực hiện khoan sức dân qua các chính sách khuyến nông, khuyến ngư, Phú Yên cần có giải pháp tăng quy mô công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng cạnh tranh, đẩy mạnh phát triển du lịch biển, phát huy lợi thế là cửa ngõ hướng ra Biển Đông.

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị Quảng Nam cần thận trọng rà soát hiệu quả triển khai một số dự án, thực hiện tốt các chương trình, dự án của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có giải pháp khắc phục những bất cập trong công tác quy hoạch; xây dựng thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế…; dành các nguồn lực đầu tư phát triển cho tám huyện miền núi để giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững.

Đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý, tỉnh Kon Tum những năm qua kinh tế phát triển còn thiếu gắn kết chặt chẽ với bảo vệ tài nguyên và môi trường. Bởi vậy, Đảng bộ tỉnh cần coi trọng tiết kiệm tài nguyên, tạo bước chuyển biến mới về nguồn lực, chú trọng quan hệ sản xuất mới. Cùng với đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, tỉnh tập trung giảm nghèo nhanh, phấn đấu năm 2015 cơ bản không còn xã trọng điểm đặc biệt khó khăn. Tỉnh cần phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Với tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh lưu tâm đến công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Bên cạnh các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế-xã hội, tỉnh cần chú trọng ứng phó với biến đổi khí hậu, không để thiên tai ảnh hưởng chỉ số tăng trưởng kinh tế – xã hội. Hiện thời, ngoài một số doanh nghiệp lớn đã phát huy hiệu quả, công nghiệp địa phương của tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa nhiều mô hình thuyết phục. Đây là trọng điểm tỉnh cần chỉ đạo để phát huy nội lực, đưa Quảng Ngãi thành tỉnh công nghiệp.

Cơ bản nhất trí với đề án nhân sự của các Đảng bộ địa phương, đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý các tỉnh cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc. Đảng bộ các tỉnh kịp thời triển khai chủ trương của Trung ương thành nghị quyết chuyên đề, chương trình công tác, có cơ chế chính sách phù hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, phát huy cao nhất trí tuệ tập thể trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị Đảng bộ các tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo bước phát triển đột phá, bền vững trong nhiệm kỳ mới.

* Sáng 31-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Dân – Chính – Đảng TP Hồ Chí Minh lần thứ I đã khai mạc. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Đảng bộ khối Dân – Chính – Đảng TP Hồ Chí Minh được thành lập ngày 3-7-2007. Ba năm qua, các đảng bộ, chi bộ trong đảng bộ khối đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của thành phố. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh, bên cạnh những thành tựu, đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, với tinh thần tự phê bình cao, đánh giá nghiêm túc, sâu sắc những hạn chế, yếu kém, và làm rõ nguyên nhân để đảng bộ khắc phục, phấn đấu vươn lên hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Lê Thanh Hải cũng lưu ý một số vấn đề để đại hội thảo luận, đó là phải quán triệt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ khối Dân – Chính – Đảng thành phố và từng đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc đảng bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở tầm của các cơ quan cấp thành phố. Thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, đảng bộ để rút kinh nghiệm đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là các cơ quan chính quyền, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự tiến bộ của mình, làm cho chính quyền thật sự là của dân, do dân và vì dân. Phải quán triệt nhận thức xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, cần có các giải pháp sát hợp, cụ thể để thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu. Tập trung thực hiện chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối. Các tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ căn cứ quy định về chức năng, nhiệm vụ từng loại hình tổ chức để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tháo gỡ những khó khăn, lúng túng về phương thức lãnh đạo của đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, tạo nên những mô hình mới có hiệu quả để nhân rộng, góp phần đề xuất những giải pháp tốt nhằm khẳng định, làm sáng tỏ thêm nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Phải chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức đối với công tác vận động nhân dân.

* Ngày 31-7, Đảng ủy Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 32, nhiệm kỳ 2010-2015. Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ tám và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm năm qua, Đảng bộ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 đã lãnh đạo bệnh viện đoàn kết, sáng tạo, phát huy tiềm năng thế mạnh, hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ bệnh viện lần thứ 31 đề ra. Chất lượng khám bệnh, cấp cứu, điều trị, chăm sóc toàn diện cho người bệnh được nâng cao một bước; Kỹ thuật mới, kỹ thuật cao các chuyên ngành phát triển, tiến bộ vững chắc, trong đó nhiều kỹ thuật cao đã hội nhập trình độ khu vực và quốc tế; Chức năng bệnh viện tuyến cuối, trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và các chuyên khoa đầu ngành được củng cố và phát triển bền vững; Bệnh viện ổn định chính trị tư tưởng, y đức được giữ vững; Cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả. Đảng bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Tiếp tục xây dựng Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 chính quy, khoa học, mẫu mực, bệnh viện văn hóa, xứng đáng trung tâm hàng đầu về cấp cứu, điều trị, nghiên cứu, phát triển khoa học-kỹ thuật, đào tạo sau đại học chất lượng cao của quân đội và đất nước.
Theo Nhandan