Thứ tư,  22/03/2023

Hội nghị lần thứ 4, Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XII thành công tốt đẹp

LSO-Ngày 30/7/2010, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4, tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và 10 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Đến dự có đồng chí Linh Văn Tít, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, đồng chí Trương Hùng Anh Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh và đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 phong trào kể trên.Toàn cảnh hội nghịTrong 15 năm qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được triển khai sâu rộng và toàn diện, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, được các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Qua 15 tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động đã đem lại những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững...

LSO-Ngày 30/7/2010, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4, tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và 10 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.
Đến dự có đồng chí Linh Văn Tít, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, đồng chí Trương Hùng Anh Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh và đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 phong trào kể trên.
Toàn cảnh hội nghị
Trong 15 năm qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được triển khai sâu rộng và toàn diện, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, được các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Qua 15 tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động đã đem lại những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo được thực hiện lồng ghép, gắn với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Công tác vận động ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” được thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Kết quả từ năm 2000 đến nay, Quỹ “ Vì người nghèo”, các cấp trong tỉnh đã vận động ủng hộ được trên 18 tỷ 202 triệu đồng, trong đó quỹ TW hỗ trợ 1 tỷ 480 triệu đồng; quỹ cấp tỉnh vận động được trên 6 tỷ 637 triệu đồng; quỹ cấp huyện, thành phố vận động được 7 tỷ 588 triệu đồng; quỹ cấp xã, phường, thị trấn vận động được 2 tỷ 496 triệu đồng. Đã hỗ trợ cho các hộ nghèo xây dựng được 2.023 nhà Đại đoàn kết; sửa chữa được 454 nhà dột nát; 700 chiếc chăn bông; 2.429 suất quà tết; hỗ trợ 2.328 học sinh nghèo đi học; hỗ trợ sản xuất 614 hộ; hỗ trợ cứu đói 698 hộ.
Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
Tại hội nghị này đã có 104 tập thể và cá nhân tiêu biêu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 1995- 2010 và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, giai đoạn 2000- 2010 được biểu dương, khen thưởng. Trong đó có 48 tập thể và cá nhân được UBND tặng Bằng khen và 56 tập thể, cá nhân được UBMTTQ tỉnh tặng Bằng khen.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Linh Văn Tít đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, những thành tích đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp cùng các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp…đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động, cùng nhau chia sẻ giúp đỡ các hộ nghèo, nhất là các hộ chính sách nghèo, vươn lên thoát nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, tiến tới dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thanh Đàn