Chủ nhật,  11/04/2021

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lương Văn Tri với cách mạng Việt Nam”

– Chiều nay (5/4), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lương Văn Tri với cách mạng Việt Nam”.


Các đại biểu tham dự hội thảo

Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc các Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện lịch sử Quân sự Việt Nam…

Về phía tỉnh Lạng Sơn, dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy Văn Quan và đại diện dòng họ, gia đình đồng chí Lương Văn Tri.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tham luận tại hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo đã tóm tắt cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của đồng chí Lương Văn Tri với cách mạng Việt Nam.

Theo đó, được giác ngộ lý tưởng cách mạng từ rất sớm, đồng chí Lương Văn Tri là thế hệ đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong 13 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lương Văn Tri đã tích cực tuyên truyền, vận động, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển phong trào cách mạng tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng. Đồng thời, với vai trò là chỉ huy trưởng, chính trị viên của Đội cứu quân I, đồng chí Lương Văn Tri đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang đầu tiên của quân đội Nhân dân Việt Nam và xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai, qua đó tạo tiền đề cho việc thành lập Khu giải phóng các tỉnh Cao –Bắc – Lạng giai đoạn sau.

Hội thảo đã nhận được 25 báo cáo, tham luận của các phó giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan. Các tham luận đã phân tích, bổ sung, làm sáng tỏ thêm những năm tháng hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri trong thời gian hoạt động tại trong nước và nước ngoài cũng như những cống hiến của đồng chí Lương Văn Tri với cách mạng Việt Nam…

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hội thảo đã đạt được những kết quả tích cực. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến quan trọng, giá trị, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Qua đó, khẳng định đồng chí Lương Văn Tri là tấm gương người cộng sản kiên trung biểu tượng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Sau hội thảo, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu cứu, tìm hiểu bổ sung tư liệu về đồng chí Lương Văn Tri. Đồng thời, qua đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

PHƯƠNG DUNG