Thứ tư,  29/03/2023

Đảng bộ huyện Cao Lộc: Trước thềm đại hội

LSO-Nhiệm kỳ 2005 – 2010 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức song Đảng bộ huyện Cao Lộc luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự giúp đỡ của các ngành, các cấp, các huyện trong tỉnh, Đảng bộ huyện đoàn kết thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, các đơn vị từ huyện đến cơ sở cùng nhân dân các dân tộc trong huyện có nhiều nỗ lực cố gắng vượt khó khăn, sáng tạo trong lao động, sản xuất thực hiện nhiệm vụ nên đã đạt kết quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra.Nhờ khai thác tốt tiềm năng, lợi thế nên trong 5 năm nền kinh tế của huyện tiếp tục được phát triển, mức tăng trưởng bình quân đạt 11,5% (đạt mục tiêu NQ) cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông- lâm nghiệp đạt 25,07%; công nghiệp – xây dựng đạt 28,68%, dịch vụ đạt 45,45%; Thu ngân sách tăng bình quân gần 17%, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 1660 tỷ đồng, thu nhập bình...

LSO-Nhiệm kỳ 2005 – 2010 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức song Đảng bộ huyện Cao Lộc luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự giúp đỡ của các ngành, các cấp, các huyện trong tỉnh, Đảng bộ huyện đoàn kết thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, các đơn vị từ huyện đến cơ sở cùng nhân dân các dân tộc trong huyện có nhiều nỗ lực cố gắng vượt khó khăn, sáng tạo trong lao động, sản xuất thực hiện nhiệm vụ nên đã đạt kết quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra.
Nhờ khai thác tốt tiềm năng, lợi thế nên trong 5 năm nền kinh tế của huyện tiếp tục được phát triển, mức tăng trưởng bình quân đạt 11,5% (đạt mục tiêu NQ) cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông- lâm nghiệp đạt 25,07%; công nghiệp – xây dựng đạt 28,68%, dịch vụ đạt 45,45%; Thu ngân sách tăng bình quân gần 17%, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 1660 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 16,8 triệu/người, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá, sản lượng lương thực đạt 25.000 tấn, độ che phủ rừng đạt 52,32% (vượt chỉ tiêu), cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. Hệ thống thuỷ lợi đảm bảo tưới tiêu trên 3.300 ha; 100% số xã đã có đường ô tô tới trung tâm xã, 23/23 xã có điện lưới quốc gia, 95,6% số hộ được dùng điện, 95% số hộ thành thị dùng nước sạch, 80% số hộ nông thôn dùng nước hợp vệ sinh, hệ thống trường lớp đã cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học, đã xây dựng mới 11.338 phòng học, 2 trường PTTH, 11,338 m2 lớp học mới, xây mới 5 Trụ sở xã, hệ thống cơ sở khám chữa bệnh đã đáp ứng được các yêu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Toàn huyện đã có 27 cơ sở với 138 giường bệnh, 100% các cơ sở có bác sĩ… kết quả đầu tư của các chương trình, mục tiêu đã làm thay đổi từng ngày bộ mặt nông thôn mới.

Một góc cụm khu công nghiệp địa phương huyện Cao Lộc

Ảnh: Dương Chinh

Các hoạt động kinh doanh, đầu tư dịch vụ thương mại, du lịch và xuất nhập khẩu được huyện quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi, đến nay toàn huyện đã có hơn 800 cơ sở sản xuất kinh doanh, 45 doanh nghiệp, 31 hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả.
Các mặt văn hoá – xã hội đạt được nhiều kết quả tiến bộ, chất lượng dạy và học được nâng lên đạt mặt bằng khá của tỉnh, cơ sở vật chất được tăng cường, đến năm 2010 đã có 9 trường đạt chuẩn quốc gia, hoạt động văn hoá TDTT, công tác tuyên truyền đã hướng về cơ sở, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” phát triển sâu rộng toàn huyện đã xây dựng được 162 nhà văn hoá xã (đạt 85% số xã), 7 sân thể thao, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được thường xuyên quan tâm, các chính sách xã hội người có công được thực hiện chu đáo, công tác xoá đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực, giảm nghèo từ 30,1% (2005) xuống còn 15,17% (2009) việc tổ chức đào tạo dạy nghề cho nông thôn đạt kết quả khá. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, huyện đã tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, góp phần hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, giữ vững chủ quyền biên giới.
Công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ huyện quan tâm lãnh đạo, trọng tâm là đổi mới xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tổ chức tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, thường xuyên quan tâm kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, đến nay Đảng bộ đã thực hiện xong xoá thôn trắng đảng viên, không còn chi bộ ghép, chất lượng sinh hoạt ở các chi, đảng bộ được nâng lên, đã bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới được 950 đảng viên mới, đạt 112,0% chỉ tiêu, đến năm 2010 Đảng bộ có 65 chi, đảng bộ trực thuộc, 294 chi bộ cơ sở; phân loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh cuối kỳ đạt 84,62%. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được duy trì thường xuyên.
Thực hiện Chỉ thị 37 – CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Ban Thường vụ đã quán triệt và triển khai nghiêm túc tới tất cả các chi, đảng bộ, đảm bảo các quy trình, đến ngày 5/6/2010 Đảng bộ đã tổ chức xong Đại hội Đảng cấp cơ sở đạt kết quả tốt, tạo được khí thế đoàn kết, phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác củng cố xây dựng chính quyền được quan tâm, chất lượng hoạt động của HĐND được nâng lên, hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND được tăng cường, huyện đã thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, tổ chức cải cách hành chính trên địa bàn đạt kết quả tốt, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, doanh nghiệp được quan tâm giải quyết, 100% số xã đã thực hiện cơ chế “một cửa” và văn phòng điện tử eOffiec, năng lực cán bộ công chức từng bước được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, tập hợp được quần chúng góp phần thực hiện tốt các phong trào đoàn thể, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá cơ sở hội vững mạnh cuối kỳ đạt 75,5%.
Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Cao Lộc đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những mặt còn tồn tại, yếu kém, chỉ ra các nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, rút ra các bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu lớn là: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của huyện, duy trì tăng trưởng kinh tế từ 10-10,5%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ – thương mại, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hoá, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, công nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Với truyền thống cách mạng khu Du kích Ba Sơn anh hùng, tăng cường đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, sáng tạo trong học tập, sản xuất và chiến đấu, tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh và các ngành, các cấp, Đảng bộ quân và dân các dân tộc huyện Cao Lộc nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho.

Vũ Văn An