Thứ năm,  28/10/2021

Cao Lộc sau 10 năm thực hiện cuộc vận động "ngày vì người nghèo"

LSO-Trong những năm qua, với vai trò trách nhiệm trong củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự đồng nhất về chính trị và tinh thần trong nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng với Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Cao Lộc đã phát huy vai trò của mình, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng và sử dụng nguồn quỹ có hiệu quả. Từ đó, trên địa bàn cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát, ngày càng có nhiều ngôi nhà khang trang kiên cố hơn nhờ nguồn hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo”, điều đó mang lại giá trị xã hội to lớn, góp phần thay đổi cuộc sống cho nhiều hộ gia đình còn khó khăn nơi đây.Thôn mới Nà Bó, xã Thanh Lòa (Cao lộc) - Ảnh: D. CTrong tổng số 23 xã, thị trấn của huyện Cao Lộc thì có 7 xã còn nằm trong diện vùng III, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nguyên nhân chủ yếu là đường giao thông đi lại...

LSO-Trong những năm qua, với vai trò trách nhiệm trong củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự đồng nhất về chính trị và tinh thần trong nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng với Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Cao Lộc đã phát huy vai trò của mình, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng và sử dụng nguồn quỹ có hiệu quả.
Từ đó, trên địa bàn cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát, ngày càng có nhiều ngôi nhà khang trang kiên cố hơn nhờ nguồn hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo”, điều đó mang lại giá trị xã hội to lớn, góp phần thay đổi cuộc sống cho nhiều hộ gia đình còn khó khăn nơi đây.
Thôn mới Nà Bó, xã Thanh Lòa (Cao lộc) – Ảnh: D. C
Trong tổng số 23 xã, thị trấn của huyện Cao Lộc thì có 7 xã còn nằm trong diện vùng III, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nguyên nhân chủ yếu là đường giao thông đi lại không thuận tiện, trình độ dân trí thấp nên kiến thức trong phát triển chăn nuôi, trồng trọt còn nhiều hạn chế, một số hộ không có đất canh tác nên điều kiện kinh tế hộ gia đình phát triển còn chậm. Từ khi thực hiện Đề án đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lạng Sơn phát động, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Cao Lộc đã cụ thể hóa, xây dựng đề án chương trình, nội dung kế hoạch phù hợp với 23/ 23 xã, thị trấn và quán triệt nội dung kế hoạch đề ra đến 203/203 Ban công tác mặt trận ở khu dân cư nhằm thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu Đề án đề ra. Trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đến các cơ quan, đơn vị, trường học và các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư. Trong những năm đầu bước vào thực hiện, mức sống của người dân trong huyện còn thấp và tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao nên sức đóng góp của dân không đáng kể, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích và ý nghĩa của cuộc vận động. Từ đó, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã nhiệt tình ủng hộ, từ một cuộc vận động nay đã trở thành phong trào được quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng với tinh thần tích cực, tự nguyện. Cuộc vận động với mục đích thiết thực là tập trung nguồn quỹ để xây dựng nhà cho hộ nghèo, nhằm giải quyết những khó khăn cơ bản nhất trong đời sống của người nghèo, tạo cơ sở nền tảng vững chắc để người nghèo yên tâm phát triển kinh tế gia đình đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” trên địa bàn. Qua 10 năm thực hiện, Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động được trên 889 triệu đồng, quỹ cấp xã đạt trên 230 triệu đồng. Từ số tiền trên, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện đã triển khai hỗ trợ xây mới được 186 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá trên 1 tỷ đồng cho các gia đình gặp khó khăn về nhà ở, huy động trên 4.000 ngày công của người dân trong khu dân cư giúp đỡ. Ngoài ra, Ban vận động Quỹ cũng tham mưu với cấp Ủy xem xét hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh nghèo hai xã Công Sơn, Mẫu Sơn, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo mồ côi, tặng quà Tết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…Cùng với sự đầu tư của các chương trình của Chính phủ, Quỹ “Vì người nghèo” huyện Cao Lộc đã giúp cho bộ mặt nông thôn, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa được thay đổi, kinh tế nông thôn có cơ hội được phát triển, nhiều hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo khó. Kết quả này có được đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Mặt trận các cấp và các ngành đoàn thể trong việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Trong công tác vận động, các tổ chức thành viên của Mặt trận luôn tích cực tuyên truyền đoàn viên, hội viên gương mẫu hưởng ứng các phong trào thi đua, đồng thời nhận ủy thác cho đoàn viên, hội viên được vay vốn phát triển sản xuất với số dư nợ thường xuyên trên 100 tỷ đồng, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 24,25% năm 2006 xuống còn 15, 17% năm 2009.

Những kết quả thiết thực kể trên sau 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã thể hiện sự đồng thuận, nhất trí và ý thức trách nhiệm của các ban, ngành đoàn thể và nhân dân các dân tộc huyện Cao Lộc đối với các phong trào vì cộng đồng xã hội. Đây là cuộc vận động thể hiện khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng…Vì vậy, trong thời gian qua, cuộc vận động đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy sự gần gũi, quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các tổ chức xã hội với các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân trong huyện, góp phần tích cực vào ổn định trật tự an toàn xã hội, hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Phương Thúy