Chủ nhật,  11/04/2021

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên: Thực chất, hiệu quả

– Thời gian qua, việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trên địa bàn tỉnh luôn bám sát các hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, trong đó, các tổ chức đảng chú trọng đánh giá thực chất, hiệu quả, không chạy theo bệnh thành tích.

Trước đây, việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên tuy đã được triển khai nghiêm túc nhưng tại một số nơi vẫn còn hạn chế. Cụ thể như: một số quy trình, thủ tục đánh giá còn rườm rà, số lượng chủ thể tham gia đánh giá còn phức tạp, việc kiểm điểm, đánh giá đôi khi còn mang tính hình thức, “dĩ hòa vi quý”… Nhằm khắc phục những tồn tại, ngày 18/10/2019, Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Gia rà soát kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn

Thực hiện Hướng dẫn số 10, các tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại bám sát với nội dung, yêu cầu và sát với thực tiễn đạt được. Đơn cử như tại Đảng bộ huyện Lộc Bình, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại luôn được triển khai chặt chẽ, kỹ lưỡng. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Việc kiểm điểm, đánh giá theo hướng dẫn mới không có cơ hội cho cán bộ, đảng viên né tránh trách nhiệm. Qua công tác này, các tập thể, đảng viên tự nhìn nhận lại khuyết điểm và xác định phương hướng, giải pháp khắc phục. Kết quả đánh giá, xếp loại phản ánh thực chất kết quả đạt được của tập thể, đảng viên trong năm. Năm 2020, toàn huyện có 19/58 tổ chức cơ sở đảng  trưcực thuộc Huyện uỷ đề nghị xếp loại HTSXNV, 38 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV) và 1 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ (HTNV). Tuy nhiên, qua xem xét, rà soát, đánh giá, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất, đánh giá 11 đơn vị HTSXNV, 45 đơn vị HTTTNV và 2 đơn vị HTNV.

Cùng với Lộc Bình, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên được các đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc, khách quan, không chạy theo thành tích.  Cụ thể năm 2020, toàn tỉnh có 744/744 tổ chức cơ sở đảng và 56.849 đảng viên được đánh giá, xếp loại chất lượng. Về kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng có 19,46% tổ chức cơ sở đảng HTSXNV, 76,74% tổ chức HTTNV, 4,57% tổ chức HTNV và 0,13% tổ chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hữu Lũng tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn.  Ảnh: ĐÌNH QUANG

Qua đánh giá có thể thấy: các mức xếp loại được cụ thể hóa với khung tiêu chí rõ ràng, tạo thuận lợi và khách quan trong việc đánh giá. Nếu như trước đây (năm 2017), tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng xếp loại trong sạch vững mạnh toàn tỉnh chiếm đến 56,05% thì nay, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng xếp loại HTSXNV đảm bảo không quá 20% số tổ chức cơ sở đảng HTTNV. Tuy rằng tỷ lệ này so với trước đây ít hơn nhưng đảm bảo sát thực tiễn, góp phần tạo động lực để các tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy nỗ lực, phấn đấu đạt danh hiệu cao nhất trong xếp loại cuối năm. Đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xếp loại 3/15 tổ chức đảng HTSXNV, 12/15 tổ chức đảng HTTNV.

Có thể nói, Hướng dẫn số 10 đã đề ra những yêu cầu cụ thể, xác định việc kiểm điểm, đánh giá với những nội dung, khung tiêu chí, mức chất lượng rõ ràng, mang tính toàn diện, góp phần nâng cao sức chiến đấu cho mỗi tổ chức đảng, đảng viên. Kết quả xếp loại đã phản ánh khách quan, bám sát yêu cầu và kết quả thực tiễn, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng, đảng viên.

“So với trước đây, Hướng dẫn số 10 lấy chủ thể đánh giá trọng tâm, trọng điểm hơn; quy trình thủ tục gọn hơn, đồng thời có hướng dẫn đầy đủ một số trường hợp cụ thể, phát sinh trong thực tiễn. Theo hướng dẫn mới, mức xếp loại trong sạch vững mạnh đổi sang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTSXNV) và đảm bảo nguyên tắc tỷ lệ tổ chức đảng HTSXNV không quá 20% số tổ chức đảng cùng cấp trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV) của từng đảng bộ, tương tự xếp loại cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh”.

Ông Trịnh Tiến Duy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

PHƯƠNG VY