Thứ tư,  27/10/2021

Tràng Định: Trên 180 buổi tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng các cấp

LSO-Chào mừng các ngày lễ trọng đại của dân tộc và đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2010, ngành Văn hóa thông tin huyện Tràng Định đã thực hiện trên 180 buổi tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị lớn của địa phương và của đất nước.Trong đó, tổ chức 6 đợt với 30 buổi tuyên truyền miệng trước, trong và sau đại hội Đảng cấp cơ sở. Tổ chức lồng ghép 76 buổi chiếu phim lưu động, 38 buổi biểu diễn văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, nhân dân anh hùng và công cuộc đổi mới đất nước. Các buổi tuyên truyền này có tác dụng to lớn cổ vũ động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và đại hội Đảng các cấp. Tại các ngả đường phố của thị trấn trung tâm huyện và đoạn Quốc lộ 4A qua thị trấn với chiều dài trên 3,5km, gần 1000 cờ hoa, trên 200 băng rôn khẩu hiệu đã...

LSO-Chào mừng các ngày lễ trọng đại của dân tộc và đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2010, ngành Văn hóa thông tin huyện Tràng Định đã thực hiện trên 180 buổi tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị lớn của địa phương và của đất nước.
Trong đó, tổ chức 6 đợt với 30 buổi tuyên truyền miệng trước, trong và sau đại hội Đảng cấp cơ sở. Tổ chức lồng ghép 76 buổi chiếu phim lưu động, 38 buổi biểu diễn văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, nhân dân anh hùng và công cuộc đổi mới đất nước. Các buổi tuyên truyền này có tác dụng to lớn cổ vũ động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và đại hội Đảng các cấp. Tại các ngả đường phố của thị trấn trung tâm huyện và đoạn Quốc lộ 4A qua thị trấn với chiều dài trên 3,5km, gần 1000 cờ hoa, trên 200 băng rôn khẩu hiệu đã được treo càng làm tăng không khí tưng bừng của thị trấn chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8 tới.

Trần Kim