Thứ tư,  29/03/2023

Tràng Định- chất lượng cán bộ cấp ủy sau đại hội cơ sở

LSO-Đại hội cấp cơ sở của huyện Tràng Định không những đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ trong bàn bạc thảo luận, kiểm điểm công tác lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, mà còn bầu ra được cấp ủy mới đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn.Chất lượng của cấp ủy cơ sở được nâng lênTrong 366 ủy viên Ban chấp hành (BCH), 88 ủy viên Ban Thường vụ (BTV), 54 bí thư và 69 phó bí thư được bầu tại đại hội vừa qua, tất cả đều trong diện quy hoạch, đảm bảo về cơ cấu, dân tộc, độ tuổi... Nhìn lại đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở khóa mới có thể thấy số lượng ủy viên BCH được bầu lại tương đương với số mới trúng cử (tái cử 185 đ/c, mới 181 đ/c). Tuy số ủy viên BTV khóa trước tái cử chiếm đến 57% và số mới chiếm 43%, song số mới được bầu giữ chức vụ bí thư, phó bí thư cấp ủy đã tăng cao (bí thư...

LSO-Đại hội cấp cơ sở của huyện Tràng Định không những đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ trong bàn bạc thảo luận, kiểm điểm công tác lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, mà còn bầu ra được cấp ủy mới đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn.
Chất lượng của cấp ủy cơ sở được nâng lên
Trong 366 ủy viên Ban chấp hành (BCH), 88 ủy viên Ban Thường vụ (BTV), 54 bí thư và 69 phó bí thư được bầu tại đại hội vừa qua, tất cả đều trong diện quy hoạch, đảm bảo về cơ cấu, dân tộc, độ tuổi… Nhìn lại đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở khóa mới có thể thấy số lượng ủy viên BCH được bầu lại tương đương với số mới trúng cử (tái cử 185 đ/c, mới 181 đ/c). Tuy số ủy viên BTV khóa trước tái cử chiếm đến 57% và số mới chiếm 43%, song số mới được bầu giữ chức vụ bí thư, phó bí thư cấp ủy đã tăng cao (bí thư mới chiếm 66,6%, phó bí thư mới chiếm 71%).
Về tuổi đời, BCH khóa trước có tuổi đời bình quân là 43,7, ủy viên thường vụ là 47,8 và bí thư là 48,3; thì khóa này được rút xuống, BCH là 41, ủy viên thường vụ là 44,6 và bí thư là 47,8.
Về trình độ, khóa trước tỷ lệ ủy viên BCH có trình độ học vấn THPT chỉ chiếm trên dưới 50%, thì khóa này đã có tỷ lệ 71%. Cũng tương tự, trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã được nâng lên đáng kể.
Đổi mới và kế thừa- đó là quy luật của cuộc sống. Đối với cấp ủy cơ sở, đổi mới, trẻ hóa để phát huy tính tiên phong dám nghĩ dám làm của đội ngũ cán bộ trẻ; đồng thời tính kế thừa để tận dụng những kinh nghiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ Đảng lâu năm. Đối với một huyện miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như Tràng Định, tính kế thừa còn là sự tín nhiệm của đảng viên và người dân đối với đội ngũ cán bộ lâu năm, điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong xã hội.
Những vấn đề đặt ra “ sau số liệu”
Thực hiện công tác nhân sự cấp ủy cơ sở theo hướng trẻ hóa là tiền đề trong việc giới thiệu ứng cử vào HĐND cấp xã phường thị trấn vào năm tới. Đạt được kết quả này, Tràng Định cũng đã thực hiện được công tác quy hoạch cán bộ cơ sở cho cả giai đoạn 2010-2015, giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, để đạt được mục đích, Tràng Định còn nhiều việc phải làm.
Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ Tràng Định đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kết nạp đảng viên. Song nếu phân tích kỹ, số lượng đảng viên tăng trong nhiệm kỳ phần lớn từ “ nguồn” các cơ quan Đảng, hành chính, sự nghiệp và các ngành đoàn thể mà đông nhất là đội ngũ giáo viên. “ Nguồn” thanh niên nông thôn rất ít, thậm chí không đáng kể. Thiếu “ nguồn” kết nạp đảng, tất yếu dẫn đến thiếu nguồn cán bộ cấp ủy, chính quyền, nhất là cán bộ chủ chốt.
Sau đại hội, các cấp ủy đã kiện toàn về mặt tổ chức và đi vào hoạt động; song chưa thật yên tâm nếu Tràng Định không khẩn trương thực hiện công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy về cả trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Bởi vì, với tỷ lệ 41% chưa có trình độ chuyên môn và 43% chưa có trình độ lý luận chính trị, rất khó để các cấp ủy nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới của cách mạng.

Trần Kim