Thứ tư,  07/06/2023

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 4

– Chiều nay (12/4), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2021.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Dự họp có các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố.

Phiên họp đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 08 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết 06 ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020-2030; Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 ngày 7/2/2020 của UBND tỉnh. Theo đó, trên các lĩnh vực, nội dung thực hiện theo 2 nghị quyết và đề án nêu trên đã đạt được những kết quả rất tích cực. Cụ thể như việc thực hiện đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn, năm 2020 đã trồng mới 9.953,7 ha, gồm các loại cây: thông, bạch đàn, quế, hồi, trám, sở…; năm 2020, 2021, cơ quan chuyên môn đã thẩm định 3 dự án đầu tư trồng rừng kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng, với diện tích 823,8 ha, loại cây trồng chủ yếu là sa nhân tím; trà hoa vàng tại các huyện Lộc Bình, Chi Lăng, Bình Gia…

Tại phiên họp, các ban HĐND tỉnh đã chất vấn các sở, ngành liên quan và một số huyện về quá trình tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết và đề án như: chính sách hỗ trợ đầu tư cho các dự án nông nghiệp; phân bổ nguồn vốn thực hiện đề án phát triển lâm nghiệp bền vững; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường…, phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau khi các nghị quyết, đề án được ban hành, UBND tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, phân bổ nguồn vốn, kiểm tra, đánh giá chặt chẽ.

Đồng chí cũng làm rõ thêm một số nội dung các đại biểu quan tâm, đồng thời nêu một số vấn đề còn bất cập trong thực hiện các nghị quyết và đề án.

Đồng chí đề nghị: Các sở, ngành của tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh để sửa đổi một số nội dung Nghị quyết 08 cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ.

Đối với Nghị quyết 06 và Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới…

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Các nghị quyết và đề án sau khi được ban hành, triển khai thực hiện, bước đầu đạt kết quả nhất định.

Đồng chí đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành UBND các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 06, Nghị quyết 08 và đề án một cách toàn diện, đồng bộ, tích cực và hiệu quả hơn.

Đồng chí lưu ý: Đối với Nghị quyết 08, các sở, ngành liên quan cần phối hợp rà soát lại các nội dung không phù hợp, không khả thi, tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh sớm điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Đối với Nghị quyết 06 cần xây dựng kế hoạch, ban hành cơ chế chính sách phù hợp hơn để khuyến khích nhân dân trồng, phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao, cây dược liệu, xác định vùng trồng trên địa bàn tỉnh, xây dựng chương trình hỗ trợ kinh tế tập thể. Đối với Đề án phát triển lâm nghiệp cần xác định ranh giới 3 loại rừng, xác định vùng trồng…

Trong chương trình, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, triển khai một số nội dung do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trình xin ý kiến gồm: Tờ trình về việc xin chủ trương sắp xếp, bố trí địa điểm phòng làm việc của công chức Phòng Công tác Quốc hội; Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh; tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…

NÔNG ĐÌNH QUANG