Thứ năm,  23/03/2023

Kinh nghiệm từ đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở

– Tính đến ngày 12/4/2021, 11/11 hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện, thành phố đã chỉ đạo, lựa chọn tổ chức xong đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở. Từ các đại hội điểm đã có một số kinh nghiệm được rút ra làm bài học để các cơ sở hội áp dụng trong tổ chức đại hội ở đơn vị mình.

Ngày 12/3/2021, Đại hội đại biểu phụ nữ xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh. Sau đại hội điểm, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, ban hành thông báo, hướng dẫn cụ thể các đơn vị rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: công tác chuẩn bị văn bản, nhân sự; tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; điều hành, bầu cử tại đại hội.

Đại biểu dự Đại hội Hội LHPN phường Hoàng Văn Thụ (đại hội điểm thành phố Lạng Sơn) nhiệm kỳ 2021 – 2026 biểu quyết bầu Ban Chấp hành hội

Bà Hoàng Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Bằng Mạc cho biết: Để đại hội thành công, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của cấp hội cấp trên và cấp ủy cơ sở. Cùng với đó, hội đã chủ động chuẩn bị tốt các khâu tổ chức đại hội. Nhờ đó, đại hội đảm bảo chất lượng, bầu được ban chấp hành, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên, bầu ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch hội, đại hội diễn ra đúng dự kiến thời gian, nhân sự, không phát sinh những tình huống bất ngờ.

Không chỉ tại xã Bằng Mạc, các đại hội điểm cấp cơ sở của các huyện cũng diễn ra đảm bảo tiến độ, chất lượng. Sau đại hội điểm, hội LHPN các huyện, thành phố đều tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các cơ sở còn lại. Kinh nghiệm đầu tiên là các cấp hội đã quan tâm công tác chuẩn bị các văn bản phục vụ đại hội. Trong nhiệm kỳ này, các cơ sở hội đã quan tâm ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong trình bày báo cáo chính trị, phần đa đại hội điểm đều minh họa bằng các hình ảnh thực tế hoạt động tại cơ sở. Các tham luận ngắn gọn, thể hiện bao quát các hoạt động, phong trào của hội.

Bà Nguyễn Tài Việt Thanh, Chủ tịch Hội LHPN phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn cho biết: Chúng tôi dự kiến tổ chức đại hội Hội LHPN phường vào tháng 5/2021. Qua dự đại hội phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ (đơn vị điểm của thành phố), chúng tôi học hỏi, rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức đại hội như: chỉ xin ý kiến đại hội 1 lần về ban kiểm phiếu các phần bầu cử tại đại hội; lựa chọn đa dạng hình ảnh minh họa các báo cáo, tham luận; nhắc nhở hội viên chủ động đến sớm, đảm bảo thời gian, tính trang nghiêm của đại hội….

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của phụ nữ tại Đại hội đại biểu phụ nữ xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Một kinh nghiệm nữa được rút ra đó là công tác chuẩn bị về nhân sự. Trước khi tổ chức đại hội, lãnh đạo hội LHPN huyện, xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy về công tác nhân sự với phương châm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh. Gắn với đó là kịp thời nắm bắt tình hình, dư luận hội viên và Nhân dân về công tác nhân sự đại hội. Bà Đặng Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Bình cho biết: Sau đại hội điểm tại xã Hữu Khánh (ngày 18/3), đến nay, toàn huyện có 16/22 hội phụ nữ cơ sở tổ chức xong đại hội. Dự kiến hết tháng 4, chúng tôi sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Để đảm bảo công tác nhân sự, chúng tôi đã hướng dẫn cơ sở thực hiện các quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự, số lượng, cơ cấu hợp lý. Đối với việc giới thiệu các chức danh chủ chốt (chủ tịch, phó chủ tịch), hội cơ sở thực hiện công khai, dân chủ, thống nhất cao trong ban chấp hành đương nhiệm, được đảng ủy xã, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện thống nhất giới thiệu bằng văn bản, nghị quyết.

Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Để các đại hội điểm là tiền đề, góp phần vào thành công của các đại hội cấp cơ sở, vừa qua, Hội LHPN tỉnh phân công cán bộ Tỉnh hội dự, chỉ đạo tại 11/11 đại hội điểm cấp cơ sở. Với sự chuẩn bị chu đáo, đúng hướng dẫn nên các đại hội điểm đều diễn ra thành công, đúng quy định. Tính đến ngày 12/4, toàn tỉnh có 46/237 hội phụ nữ cơ sở tổ chức xong đại hội. Theo kế hoạch trong quý II/2021, toàn tỉnh sẽ hoàn thành đại hội phụ nữ cấp cơ sở. Với những kinh nghiệm được rút ra, rất mong thời gian tới, các tổ chức hội cấp cơ sở còn lại  chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự. Trong xây dựng báo cáo nhiệm kỳ cần đưa ra các phương hướng, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với từng địa phương, tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ.

MINH KHANG