Chủ nhật,  10/12/2023

Hội nghị của Ủy ban Thường vụ QH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Chiều 15-4, tại Nhà Quốc hội (QH), diễn ra Hội nghị của Ủy ban Thường vụ QH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Vương Ðình Huệ.

 Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH; các Phó Chủ tịch QH: Ðỗ Bá Tỵ, Nguyễn Ðức Hải, Nguyễn Khắc Ðịnh; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, đại biểu QH chuyên trách ở Trung ương.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Chủ tịch QH Vương Ðình Huệ nhấn mạnh, đây là hội nghị đầu tiên của Ủy ban Thường vụ QH với các đại biểu QH chuyên trách sau khi kiện toàn nhân sự. Ðiểm lại tám nội dung cơ bản trong Nghị quyết đã được QH khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 11, đồng chí Vương Ðình Huệ lưu ý, QH cần tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ; chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm vai trò cơ quan đại diện tối cao của nhân dân, cơ quan quyền lực tối cao của Nhà nước; kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng; sửa đổi, bổ sung, ban hành nhanh chóng, kịp thời các luật mới để bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013; đẩy mạnh các hoạt động giám sát theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, năng lực dự báo với tầm nhìn dài hạn, vĩ mô; tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác đối ngoại…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tăng cường gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân; hiện đại hóa điều kiện bảo đảm hoạt động, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng QH điện tử; hoàn thiện các cơ chế, chính sách góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả của các đại biểu QH, nhất là đại biểu QH chuyên trách.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu QH chuyên trách dự hội nghị, Chủ tịch QH Vương Ðình Huệ dẫn lại một số nội dung quan trọng trong Báo cáo Chính trị tại Ðại hội XIII của Ðảng, đề nghị các đại biểu QH chuyên trách phát huy trí tuệ, sáng tạo, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định; lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm trọng tâm nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Chủ tịch QH Vương Ðình Huệ nêu rõ, sắp tới QH tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; xây dựng chương trình hành động, tham gia cùng các cơ quan hữu quan xây dựng quyết sách của Trung ương liên quan việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Chủ tịch QH nhấn mạnh, qua nhận xét và đánh giá ý kiến của các đại biểu, QH khóa XIV thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, cả trên chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và công tác đối ngoại. QH có di sản rất đồ sộ của 75 năm lịch sử, là thuận lợi cơ bản, đồng thời cũng là thử thách trong việc duy trì được những thành tựu đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động để QH thật sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, rất có giá trị của các đại biểu QH hoạt động chuyên trách, Chủ tịch QH Vương Ðình Huệ khẳng định, những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đại biểu tại hội nghị chính là cơ sở để hiện thực hóa các mục tiêu quan trọng này; đồng thời cho biết, từ nay đến cuối tháng 4-2021, Chủ tịch QH và các Phó Chủ tịch QH làm việc cụ thể với từng cơ quan của QH, từng cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH, cũng như tiếp tục lắng nghe ý kiến của các đại biểu, nghiên cứu và tổng hợp đầy đủ.

Theo Nhandan