Thứ ba,  21/03/2023

Ðồng chí Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tạp chí Cộng sản

Nhân dịp 80 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2010), ngày 4-8, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm và làm việc tại Tạp chí Cộng sản.Thay mặt Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập đã báo cáo tóm tắt quá trình phát triển; những đổi mới gần đây và khái quát những kết quả công tác tạp chí đã làm được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng Tạp chí Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, qua 80 năm phấn đấu và trưởng thành với nhiều tên gọi khác nhau, đã có những cống hiến to lớn. Đồng chí mong muốn Tạp chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình, có những đóng góp xứng đáng hơn nữa cho công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời...

Nhân dịp 80 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5-8-1930 – 5-8-2010), ngày 4-8, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm và làm việc tại Tạp chí Cộng sản.

Thay mặt Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập đã báo cáo tóm tắt quá trình phát triển; những đổi mới gần đây và khái quát những kết quả công tác tạp chí đã làm được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng Tạp chí Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, qua 80 năm phấn đấu và trưởng thành với nhiều tên gọi khác nhau, đã có những cống hiến to lớn. Đồng chí mong muốn Tạp chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình, có những đóng góp xứng đáng hơn nữa cho công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới mà Đảng và Nhà nước trao tặng Tạp chí là sự khẳng định, ghi nhận những đóng góp của Tạp chí Cộng sản trong suốt 80 năm qua.

Về nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ: Tạp chí phải nắm vững, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời phải sáng tạo, bám sát cuộc sống, tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, từ đó đúc kết thành lý luận; kiến nghị, đề xuất với Đảng, góp phần bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thông qua tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, phân tích thực trạng tình hình trong nước và quốc tế để có một cách nhìn nhận đúng đắn trong xã hội là một quá trình lâu dài, kiên trì, bền bỉ. Tạp chí cần tăng cường phối hợp, liên kết, hợp tác với cơ quan khác trên mặt trận tư tưởng để phát huy sở trường, thế mạnh của tạp chí. Mặt khác chia sẻ, học tập kinh nghiệm các cơ quan khác nhằm phát huy sức mạnh chung trên lĩnh vực tư tưởng lý luận. Tạp chí Cộng sản cần tích lũy kiến thức, kinh nghiệm không chỉ trong nước mà cả kinh nghiệm của nước ngoài, bạn bè quốc tế. Tạp chí cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, năng động, sáng tạo trong suy nghĩ, trong tư duy, để góp phần định hướng dư luận, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện được mục tiêu xây dựng đất nước mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
Theo Nhandan