Thứ bảy,  23/10/2021

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp các Trưởng đoàn dự Kỳ họp thứ 42 Ban Ðiều hành ASOSAI

Chiều 4-8 tại Trụ sở QH, trong cuộc tiếp các Trưởng đoàn đại biểu các nước tham dự Kỳ họp thứ 42 Ban Điều hành Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của cơ quan Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước.Chủ tịch QH đánh giá cao những kết quả đã đạt được của kỳ họp, trong đó có việc xem xét thông qua kế hoạch chiến lược 2011-2015 của ASOSAI; đưa ra các sáng kiến, giải pháp nhằm giảm bớt sự chênh lệch về trình độ, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan kiểm toán tối cao các nước trong khu vực châu Á, cũng như giữa châu Á và châu Âu.Chủ tịch QH nêu rõ: Kỳ họp 42 Ban Điều hành ASOSAI là dịp tốt để KTNN Việt Nam học hỏi kinh nghiệm hoạt động kiểm toán của các nước. Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan kiểm toán thành viên tiếp...

Chiều 4-8 tại Trụ sở QH, trong cuộc tiếp các Trưởng đoàn đại biểu các nước tham dự Kỳ họp thứ 42 Ban Điều hành Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của cơ quan Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi nước.

Chủ tịch QH đánh giá cao những kết quả đã đạt được của kỳ họp, trong đó có việc xem xét thông qua kế hoạch chiến lược 2011-2015 của ASOSAI; đưa ra các sáng kiến, giải pháp nhằm giảm bớt sự chênh lệch về trình độ, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan kiểm toán tối cao các nước trong khu vực châu Á, cũng như giữa châu Á và châu Âu.

Chủ tịch QH nêu rõ: Kỳ họp 42 Ban Điều hành ASOSAI là dịp tốt để KTNN Việt Nam học hỏi kinh nghiệm hoạt động kiểm toán của các nước. Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan kiểm toán thành viên tiếp tục ủng hộ KTNN Việt Nam hội nhập tích cực với kiểm toán khu vực, hoàn thành tốt vai trò là thành viên Ban Điều hành ASOSAI và sẽ đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI vào năm 2015.

Thay mặt các Trưởng đoàn đại biểu, Ngài T.A-li A-ga, Tổng KTNN Pa-ki-xtan, Chủ tịch ASOSAI, bày tỏ những ấn tượng mạnh mẽ về sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thời gian qua, sự chuẩn bị chu đáo của KTNN Việt Nam cho Kỳ họp 42 của ASOSAI, đánh giá cao những đóng góp tích cực của KTNN Việt Nam với vai trò thành viên Ban điều hành ASOSAI, nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác về kiểm toán ở khu vực châu Á. Mục tiêu chung của ASOSAI là thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau giữa các cơ quan kiểm toán thành viên thông qua việc trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán công; thúc đẩy việc đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn nghề nghiệp cho các kiểm toán viên nhà nước; cung cấp thông tin tài chính minh bạch, là cánh tay đắc lực cho QH các nước trong hoạt động giám sát việc quản lý và sử dụng các nguồn tài chính công.
Theo Nhandan