Thứ tư,  18/05/2022

Lấy ý kiến nhân dân về 7 trường hợp đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với 6 cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng, 1 cá nhân thuộc Bộ Công an đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến. Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (103 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) trước ngày 28-4-2021.

Danh sách cụ thể: Ông Lữ Minh Châu, nguyên Phó ban Tài chính đặc biệt (N2683), Trung ương Cục miền Nam, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nay là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); Thiếu tướng Trần Văn Danh (Trần Văn Bá, Trần Quốc Minh, Ba Trần), nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Miền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Điện lực; ông Trần Thận, nguyên Ủy viên Khu ủy Khu 5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước nay là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Triệu Văn Bé, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thượng tướng Hoàng Cầm, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng; liệt sĩ Phan Văn Hân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long Châu Sa, nguyên Thường vụ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, nguyên Bí thư Phân khu 2, Sài Gòn – Gia Định; ông Trần Xuân Viên (tức Viễn Chi, Chính Nghĩa), nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo Hanoimoi