Thứ bảy,  25/03/2023

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ: Thảo luận thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị phát triển kinh tế- xã hội

LSO-Sáng ngày 4/8/2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã họp phiên thường kỳ, thảo luận đánh giá thực hiện một số nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.Phiên họp đã nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 10 năm thực hiện Nghị quyết 17 NQ/TU về phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2000-2010. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 21/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Sở Nội vụ báo cáo về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Sở khoa học và Công nghệ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 63- CT/TW về đẩy mạnh khoa học và công nghệ phục...

LSO-Sáng ngày 4/8/2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã họp phiên thường kỳ, thảo luận đánh giá thực hiện một số nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Phiên họp đã nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 10 năm thực hiện Nghị quyết 17 NQ/TU về phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2000-2010. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 21/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Sở Nội vụ báo cáo về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Sở khoa học và Công nghệ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 63- CT/TW về đẩy mạnh khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp phát triển nông thôn. Sở Xây dựng báo cáo về cấp phép xây dựng theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý các dự án đầu tư xây dựng.
Phiên họp đã tập trung thảo rút ra những mặt mạnh, yếu, định hướng phấn đấu để phát triển trong những năm tiếp theo. Đồng thời nhấn mạnh về thực hiện công tác phát triển lâm nghiệp, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý xây dựng, thi đua yêu nước, xây dựng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Qua đó, có những đánh giá sát hơn, cụ thể hơn để rút kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, một cách đầy đủ, thiết thực hơn. Ngày 5/8/2010, phiên họp sẽ tiếp tục nghe, thảo luận các nội dung về đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, cấp phép xây dựng theo Nghị định 12.

Đông Bắc