Thứ tư,  18/05/2022
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2021 (kỳ I):

Thảo luận và cho ý kiến đối với 8 nội dung

– Hôm nay (19/4), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2021 (kỳ I).

Phiên họp xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với 8 nội dung do 6 đơn vị trình.

Trong đó, phiên họp tập trung thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Dự thảo Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể là: đến cuối năm 2025 sẽ có trên 50 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đạt từ 3 sao trở lên; xây dựng được 25 chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp; toàn tỉnh có 115/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 63,5% (bình quân mỗi năm có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới); xây dựng và công nhận 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 12 xã nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt 10%;…

Để thực hiện mục tiêu đó, Dự thảo Kế hoạch đề ra một số giải pháp như: tiếp tục tăng cường nghiên cứu, tiếp nhận ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chú trọng phát triển công nghệ chế biến, bảo quản gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị gia tăng; xây dựng, phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh việc đổi mới và phát triển hình thức tổ chức sản xuất;..

Qua nghe dự thảo và ý kiến của các đại biểu dự họp, về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất thông qua. Đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo lưu ý bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ trong phát triển nông nghiệp. Ngay sau khi Kế hoạch được ban hành, các huyện và thành phố, các sở, ngành cần xây dựng các giải pháp thực hiện chi tiết cho từng năm, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cấp, từng đơn vị trực thuộc.

Phiên họp cũng tập trung bàn về Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025.

Về nội dung này, sau khi nghe báo cáo, thảo luận và ý kiến từ các ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Mặc dù chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2019 có cải thiện nhiều về điểm số nhưng thứ bậc chưa đạt được như kỳ vọng, vì vậy, cần thiết phải thực hiện tham mưu để ban hành Nghị quyết về vấn đề này. Cùng đó, cần thiết tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết (thay chủ thể ban hành nghị quyết).

Để hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cơ quan soạn thảo cần bổ sung vào dự thảo quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, bổ sung những khó khăn khách quan của tỉnh miền núi, kế hoạch quy hoạch của tỉnh, nhất là các quy hoạch mang tính chiến lược. Đồng thời cần đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh. Cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thiện dự thảo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét trong tháng 5/2021.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thương mại-dịch vụ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại phiên họp

Đối với những nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo cần tiếp tục tiếp thu những ý kiến đóng góp của các sở, ngành để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo.

Về Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh thấy rằng cần thiết phải tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết để tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy trong công tác giảm nghèo. Để hoàn thiện dự thảo, cơ quan soạn thảo cần bổ sung mục tiêu cụ thể, phân rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành. Trong đó, cần đưa kết quả công tác giảm nghèo vào đánh giá công tác cuối năm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành.

Còn đối với nội dung Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thương mại – dịch vụ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo xem lại một số mục tiêu cho phù hợp xu thế phát triển trong giai đoạn tới. Trong đó lưu ý về mục tiêu về xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu, thu hút đầu tư dịch vụ logicstic, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong phát triển thương mại điện tử…

Tại phiên họp, qua trao đổi, thống nhất ý kiến của các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nhất trí thông qua Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên, chế độ chi tiêu tài chính và tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

TRÍ DŨNG