Thứ ba,  26/10/2021

Tràng Định – chặng đường 5 năm nhìn lại

LSO-Với tổng diện tích tự nhiên 995 km2, dân số trên 6 vạn người, gồm 6 dân tộc anh em cùng chung sống lâu đời, Tràng Định là cửa ngõ phía bắc của tỉnh. 5 năm qua, nhân dân các dân tộc huyện Tràng Định đã tin tưởng, thi đua vươn lên làm chuyển biến căn bản bộ mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Nền kinh tế tiếp tục được phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,61%; trong đó ngành nông - lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 44,9%, công nghiệp - xây dựng 26,01%, thương mại - dịch vụ 31,63%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 9 triệu đồng. Tổng thu ngân sách năm 2010 phấn đấu đạt 8.450 triệu đồng, tổng thu nhập toàn xã hội trong năm 2010 ước đạt 558 tỷ đồng.Đường nội thị Thất Khê - Tràng Định hôm nay - Ảnh: M.V.HTrong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền huyện đã xác định lợi thế phát triển kinh tế của huyện là nông - lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi đại gia súc. Các cấp, các ngành trong...

LSO-Với tổng diện tích tự nhiên 995 km2, dân số trên 6 vạn người, gồm 6 dân tộc anh em cùng chung sống lâu đời, Tràng Định là cửa ngõ phía bắc của tỉnh. 5 năm qua, nhân dân các dân tộc huyện Tràng Định đã tin tưởng, thi đua vươn lên làm chuyển biến căn bản bộ mặt kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện.
Nền kinh tế tiếp tục được phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,61%; trong đó ngành nông – lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 44,9%, công nghiệp – xây dựng 26,01%, thương mại – dịch vụ 31,63%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 9 triệu đồng. Tổng thu ngân sách năm 2010 phấn đấu đạt 8.450 triệu đồng, tổng thu nhập toàn xã hội trong năm 2010 ước đạt 558 tỷ đồng.

Đường nội thị Thất Khê – Tràng Định hôm nay – Ảnh: M.V.H
Trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền huyện đã xác định lợi thế phát triển kinh tế của huyện là nông – lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi đại gia súc. Các cấp, các ngành trong huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Đến nay đã đạt trên 90% diện tích gieo trồng là giống mới, nông nghiệp đang dịch chuyển theo hướng sản xuất hàng hoá; tổng sản lượng lương thực cây có hạt trong năm 2010 ước đạt 34.535 tấn, bình quân lương thực đầu người là 586kg/năm. Thế mạnh về nông nghiệp của huyện hiện nay là cây thạch đen, nhờ cây thạch đen mà thu nhập của người nông dân những năm vừa qua đã được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ khá và giàu tăng lên, hộ nghèo giảm xuống còn 12,56%, không còn hộ đói. Riêng lĩnh vực lâm nghiệp, trong 5 năm qua đã trồng mới 7.818ha rừng, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng lên 61%, ý thức của người dân trong bảo vệ và phát triển nghề rừng đã được nâng lên đáng kể, tình trạng phá rừng làm nương rẫy cơ bản được ngăn chặn. Hoạt động thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp được khuyến khích phát triển. Nhờ có sự đầu tư của Nhà nước nên hai cụm chợ Áng Mò và Long Thịnh đã được nâng cấp khang trang, chợ Thất Khê và các chợ lẻ được quản lý, khai thác có hiệu quả. Tổng số hộ đăng ký kinh doanh trong toàn huyện có 988 hộ, với tổng số vốn đăng ký lên tới 185 tỷ đồng. Tổng mức luân chuyển hàng hoá bán lẻ hằng năm đạt trên 95 tỷ đồng; giá trị kim ngạch hàng xuất khẩu của địa phương năm 2010 ước đạt 10 triệu USD. Việc quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu qua 2 cửa khẩu được tăng cường. Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, mộc, chế biến lâm sản, gò hàn, có một bộ phận nhỏ làm may mặc, sản xuất công cụ cầm tay… đang có chiều hướng phát triển tích cực. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm tiếp tục được đầu tư 23/23 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia, 90% hộ được sử dụng điện thắp sáng; hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo với hàng trăm km đường liên thôn, liên xã được đầu tư từ nguồn vốn 120, 135 của Chính phủ và từ công sức, tiền của do nhân dân tự đóng góp. Hệ thống phai đập, mương máng tiếp tục được nâng cấp, cải tạo và kiên cố hoá, đảm bảo chủ động nguồn nước tưới cho 80% diện tích canh tác trong toàn huyện. Từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác đã xây dựng được 546 phòng học, 167 phòng công vụ cho giáo viên. Cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân được tăng cường, 13/23 trạm y tế có bác sỹ, 100% trạm y tế có nữ hộ sinh, 23/23 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, dân số KHHGĐ được chú trọng. Văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến mới, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học, có 7 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 98,2%; huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS vào năm 2006, đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vào năm 2007; 98,7% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm tổ chức thường xuyên; các lễ hội văn hoá, truyền thống được khôi phục, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, gia đình, làng bản, khu phố văn hoá được chăm lo xây dựng, với 58% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 45,2% làng bản, khu phố đạt danh hiệu làng bản, khu phố văn hoá. Nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được ngăn chặn và đẩy lùi; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Đến nay toàn Đảng bộ có 54 chi, đảng bộ trực thuộc, 4.018 đảng viên, hoàn thành mục tiêu xoá thôn “trắng”, trường “trắng” đảng viên; số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm luôn ổn định từ 65 – 70% trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 63%. Hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới, vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được phát huy.

Chặng đường 5 năm, một nhiệm kỳ chưa đủ để đánh giá một cách toàn diện những nỗ lực mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tràng Định đã phấn đấu đạt được, song có thể khẳng định rằng, bộ mặt kinh tế – xã hội, của huyện đã thật sự chuyển biến tích cực. Trong 5 năm tới, với niềm tin và quyết tâm trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tràng Định sẽ tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước .

Hoàng Anh Dũng