Thứ năm,  30/03/2023

Uỷ ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ: Thảo luận thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội

LSO-Như tin đã đưa, tiếp theo chương trình làm việc, ngày 5/8/2010, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ do đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe tờ trình của Sở Xây dựng đề nghị ủy quyền trong công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; Sở Khoa học & Công nghệ trình bày về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 63-CT/TW, ngày 28/2/2001 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.Toàn cảnh hội nghịSau khi nghe ý kiến của các đại biểu thảo luận về các vấn đề trên, đồng chí Vy Văn Thành kết luận: Cần hiệu chỉnh một số số liệu về phát triển nông nghiệp, thực hiện quy hoạch đồng bộ và tiếp tục phát triển kinh tế lâm nghiệp xứng tầm với địa phương. Tiếp tục tuyên truyền điển hình tiên tiến, cá nhân làng bản khối phố văn hoá, hạn chế những mặt tiêu cực những phát sinh mới...

LSO-Như tin đã đưa, tiếp theo chương trình làm việc, ngày 5/8/2010, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ do đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe tờ trình của Sở Xây dựng đề nghị ủy quyền trong công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; Sở Khoa học & Công nghệ trình bày về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 63-CT/TW, ngày 28/2/2001 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.
Toàn cảnh hội nghị
Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu thảo luận về các vấn đề trên, đồng chí Vy Văn Thành kết luận: Cần hiệu chỉnh một số số liệu về phát triển nông nghiệp, thực hiện quy hoạch đồng bộ và tiếp tục phát triển kinh tế lâm nghiệp xứng tầm với địa phương. Tiếp tục tuyên truyền điển hình tiên tiến, cá nhân làng bản khối phố văn hoá, hạn chế những mặt tiêu cực những phát sinh mới của xã hội. Tiếp tục duy trì phong trào thi đua một cách sâu rộng, đặc biệt là thi đua xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn. Rà soát các điển hình tiên tiến một cách cụ thể. Việc triển khai đề án dạy nghề lao động nông thôn, triển khai một cách sâu rộng, đánh giá đúng những thành tựu những năm qua. Đối với công tác cấp giấy phép xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng xác định trục chính, đường chính của thành phố Lạng Sơn, đẩy mạnh việc phân cấp trong công tác cấp giấy phép xây dựng đảm bảo theo đúng quy định. Đối với Công tác tổng kết Chỉ thị số 63-CT/TW, sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xin chủ trương, đồng thời giao cho Sở Khoa học & Công nghệ chủ trì phối hợp với các ban, ngành có liên quan để tiến hành tổng kết. Đây là một trong những vấn đề lớn, phạm vi rộng, vì vậy cần phải tổng kết, đánh giá từ cấp cơ sở, để từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch thực hiện trong những năm tiếp theo.

Lê Minh