Thứ tư,  29/03/2023

Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lộc thành công tốt đẹp

LSO-Ngày 5/8/2010, tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu đã nghe các báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa XIX tại phiên họp thứ nhất; báo cáo tổng hợp các ý kiến tại hội nghị và đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đảng bộ huyện lần thứ XIX; báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo các văn kiện của Trung ương, của tỉnh và của huyện; biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu kinh tế-xã hội...Theo kết quả bầu cử, BCH Đảng bộ huyện khóa XIX gồm có 43 đồng chí, bầu đồng chí Hà Xuân Quang giữ chức Bí thư Huyện ủy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh gồm 23 đồng chí đại...

LSO-Ngày 5/8/2010, tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu đã nghe các báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa XIX tại phiên họp thứ nhất; báo cáo tổng hợp các ý kiến tại hội nghị và đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đảng bộ huyện lần thứ XIX; báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo các văn kiện của Trung ương, của tỉnh và của huyện; biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu kinh tế-xã hội…
Theo kết quả bầu cử, BCH Đảng bộ huyện khóa XIX gồm có 43 đồng chí, bầu đồng chí Hà Xuân Quang giữ chức Bí thư Huyện ủy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh gồm 23 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
Đại hội đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết với 5 vấn đề lớn, trong đó Đại hội đã nhất trí một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015 như: phấn đấu nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 10-10,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.700 USD, thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm tăng trên 12%, mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2-3%, tạo việc làm cho 5.000-6.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40-42%, 99% trở lên số hộ được sử dụng điện, 90% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 98% trở lên số hộ đô thị được dùng nước sạch, 85% trở lên số hộ nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh, duy trì 100% số xã ô tô đi lại được 4 mùa, điện thoại cố định đạt 15 máy/100 dân, 100% các hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống từ trung bình trở lên.

Thanh Huyền