Thứ năm,  30/03/2023

Tổng Bí thư làm việc với Đảng bộ 4 tỉnh phía Bắc

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh có lợi thế về thị trường khi ở vị trí gần Thủ đô. Trong các ngày 2, 4 và 5/8, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các ông: Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị; Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Bắc Ninh. Các buổi làm việc nhằm thực hiện kết luận số 74-KL/TW, ngày 22/6/2010 của Bộ Chính trị và chương trình làm việc đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà NamSau khi nghe báo cáo của Đảng bộ các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh và phát biểu của các ông Phạm Gia Khiêm, Ngô Văn Dụ, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh có lợi thế về thị trường khi ở vị trí gần Thủ đô.

Trong các ngày 2, 4 và 5/8, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các ông: Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị; Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Bắc Ninh. Các buổi làm việc nhằm thực hiện kết luận số 74-KL/TW, ngày 22/6/2010 của Bộ Chính trị và chương trình làm việc đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam

Sau khi nghe báo cáo của Đảng bộ các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh và phát biểu của các ông Phạm Gia Khiêm, Ngô Văn Dụ, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu kết luận các buổi làm việc. Tổng Bí thư nhận xét, quá trình chuẩn bị văn kiện của các Đảng bộ chu đáo, công phu, nghiêm túc, khá toàn diện và có đổi mới. Về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2005-2010 của các Đảng bộ, Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị của các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh. Trong đó nổi bật là đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng được nâng lên, văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng được xây dựng tương đối đồng bộ, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Tổng Bí thư cũng lưu ý Đảng bộ các tỉnh một số vấn đề: Đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao là rất đáng mừng, nhưng chất lượng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm còn hạn chế, sự chênh lệch giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư, giữa đô thị và nông thôn còn cao. Công tác xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt xây dựng phẩm chất chính trị, giáo dục đạo đức lối sống cho đảng viên phải tiếp tục được chú trọng trong nhiệm kỳ tới.

Trong báo cáo chính trị, Tổng Bí thư yêu cầu các Đảng bộ phải đánh giá đúng mức những thành tựu đã đạt được và thẳng thắn thừa nhận những yếu kém, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương trong nhiệm kỳ qua với tinh thần cầu thị, tự phê bình và phê bình nghiêm túc.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Ban Thường vụ tỉnh uỷ Hưng Yên

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, theo Tổng Bí thư: Đảng bộ các tỉnh cần bám sát những nhiệm vụ lớn như tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy tối đa tiềm năng, sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, toàn dân để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới trên cơ sở giữ vững định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Trong thảo luận tại đại hội, các Đảng bộ xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, cần thấy hết những thuận lợi, khó khăn để tìm những giải pháp đột phá (nhất là về cơ chế chính sách, khai thác tiềm năng, nguồn nhân lực).

Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh là những địa phương có vị trí địa lý gần với Thủ đô Hà Nội, đây là một lợi thế lớn về thị trường. Trong cơ cấu nông nghiệp, các tỉnh cần chú trọng lựa chọn những sản phẩm lương thực, thực phẩm có chất lượng cao để cung ứng cho Thủ đô Hà Nội và xuất khẩu, lựa chọn những ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển.

Tổng Bí thư đề nghị: Bên cạnh việc phát huy lợi thế của mỗi địa phương phải chú ý gắn kết với sự phát triển kinh tế của toàn vùng, cũng như của cả nước. Là những địa phương nằm trong khu vực Đồng bằng châu thổ sông Hồng, có dân số ngày càng đông, nhưng diện tích canh tác nông nghiệp lại ngày càng bị thu hẹp, nên việc phát triển các khu công nghiệp phải tính toán rất kỹ. Các tỉnh cần rà soát lại việc phát triển công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp có hàm lượng trí tuệ cao và không gây ô nhiễm môi trường.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, phát triển nhưng phải bền vững, trong đó đặc biệt là bảo đảm về an ninh lương thực và bảo vệ môi trường. Trong Nông nghiệp, cần ứng dụng mạnh công nghệ sinh học, tập trung phát triển công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm và công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Cùng với phát triển kinh tế, các tỉnh cũng cần chú ý vấn đề quy hoạch nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho địa phương, toàn vùng, giải quyết tốt vấn đề khiếu nại, tố cáo của nhân dân…

Trong phần kết luận các buổi làm việc, Tổng Bí thư nhất trí với phương án nhân sự của các Đảng bộ và đồng ý để các Đảng bộ Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015

Theo Nhandan