Thứ bảy,  25/03/2023

Từ ngày 10 đến 12-8, tại Hà Nội Ðại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam

Chiều 5-8, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu nội dung, chương trình Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam. Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì cuộc họp báo.Tại cuộc họp báo, đồng chí Đinh Thế Huynh cho biết: Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12-8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Thời gian qua, các cấp hội đã tiến hành đại hội, thảo luận, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Hội Nhà báo Việt Nam, dự thảo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Đến nay, công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IX...

Chiều 5-8, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu nội dung, chương trình Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam. Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo, đồng chí Đinh Thế Huynh cho biết: Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12-8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Thời gian qua, các cấp hội đã tiến hành đại hội, thảo luận, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Hội Nhà báo Việt Nam, dự thảo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Đến nay, công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam ở các cấp đã hoàn tất.

Dự Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam, có 406 đại biểu chính thức, trong đó có 61 đại biểu nữ và 345 đại biểu nam. Ngoài 44 đại biểu là Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ VIII, có 362 đại biểu được bầu từ các cấp Hội. Trong số đại biểu dự Đại hội, có 73 đại biểu có trình độ trên đại học (25 tiến sĩ), 328 đại biểu trình độ đại học. Có 388 đại biểu dân tộc Kinh, 18 đại biểu thuộc các dân tộc Mường, Tày, Thái, Dao, Nùng, Giáy, Mông, Ê Đê và Khmer. Đại biểu cao tuổi nhất là nhà báo Đào Nguyên Cát, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, sinh năm 1927. Đại biểu trẻ tuổi nhất là nhà báo Vũ Mạnh Việt, phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam, sinh năm 1979.

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Trung cho biết: Trong ba ngày diễn ra Đại hội, nhiều văn kiện quan trọng sẽ được thảo luận, gồm: Báo cáo của BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII về “Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Dự thảo sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam”; Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII… Nội dung các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, với sự tham gia đóng góp ý kiến của các cấp hội trong cả nước, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và nhiều nhà báo lão thành.

Trong nhiệm kỳ khóa VIII của Hội Nhà báo Việt Nam, cả nước có 5.607 hội viên mới được kết nạp và 45 tổ chức hội được thành lập mới. Đến nay, có 17.763 hội viên sinh hoạt tại 263 đơn vị hội, trong đó có 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố; 16 liên chi hội và 184 chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.
Theo Nhandan