Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng phát biểu tổng kết tại Hội nghị.

 

Chiều 22/4, tại Hà Nội, Tiểu Ban tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Tiểu ban.

Tại hội nghị các đại biểu cho rằng Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp và được các tầng lớp nhân dân đánh giá cao. Để có thành công này công tác phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban phục vụ đại hội có sự đồng bộ, nên đã phát huy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên. Cùng với đó, công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội đã đề cao tinh thần chủ động, khuyến khích đổi mới, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu. Trong từng công việc cụ thể, bên cạnh việc phát huy truyền thống phục vụ tận tình, chu đáo. Thường trực Tiểu ban luôn khuyến khích đổi mới, sáng tạo, quan tâm cải tiến từng chi tiết nhỏ nhất trong từng khâu phục vụ.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Tiểu ban, sự quan tâm thường xuyên, sâu sát của đồng chí Trưởng Tiểu ban, sự điều hành chủ động, khẩn trương, linh hoạt của Bộ phận Thường trực Tiểu ban, với tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ, chu đáo của cán bộ, nhân viên và chiến sĩ các lực lượng vũ trang các cơ quan, đơn vị trong suốt thời gian phục vụ Đại hội, đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận Hội nghị.

 

Phát biểu tổng kết công tác của Tiểu ban, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã thành công trên cả 3 mặt như nhận xét Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là: Văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức phục vụ.

Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, để có sự thành công này là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Trong đó, công tác tổ chức điều hành có nhiều đổi mới, tăng cường phân cấp, phân quyền, chịu trách nhiệm của các cơ quan, các bộ ngành tạo ra sự sáng tạo trong công việc. Tiểu ban tổ chức giao ban hàng ngày để nắm tình hình công việc triển khai. Công tác thông tin, tuyên truyền của Đại hội XIII được triển khai chủ động, đồng bộ, toàn diện. Trong đó, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đã làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về các nội dung liên quan đến Đại hội; theo dõi nắm và tổng hợp tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân để đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; phản ánh ý kiến nhân dân tham gia đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII, báo cáo nguyện vọng nhân dân gửi tới Đại hội…; đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá Đại hội, tăng cường tin tốt, xử lý tin xấu độc trên mạng xã hội.

“Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao cả về chất lượng và thời gian, song có sự chỉ đạo chặt chẽ thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban tổ chức vụ Đại hội, sự chuẩn bị chu đáo phù hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị, chúng ta đã chủ động sáng tạo nỗ lực không ngừng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để cho Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Cho nên chúng ta đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các công việc tổ chức phục vụ đại hội” – đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định.

Ban Tổ chức trao quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Tiểu Ban phục vụ đại hội đã hoàn thành rất tốt tất cả nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm như: chuẩn bị nội dung, điều hành của Đại hội đến công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại, các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng và đảm bảo công tác hậu cần.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng đạt được kết quả đó là sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới sáng tạo và quyết tâm cao của Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Trong đó, đồng chí Trưởng Tiểu ban đã trực tiếp chỉ đạo rất khoa học toàn diện, kịp thời, phát huy tính chủ động của các thành viên, các cơ quan liên quan.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn sự đóng góp của đồng chí Trần Quốc Vượng, Trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội XIII của Đảng vào thành công của Đại hội; biểu dương các đồng chí trong Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ đã trực tiếp và gián tiếp tham gia phục vụ đại hội XIII. “Những thành công, kinh nghiệm rút ra qua tổ chức phục vụ đại hội vừa qua sẽ là bài học rất có giá trị và ý nghĩa cho việc tổ chức Đại hội và các hoạt động lớn của Đảng, của đất nước trong thời gian tới” – đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Trên tinh thần đó, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Văn phòng Trung ương chỉ đạo việc lưu trữ tài liệu Đại hội để phục vụ cho việc tham khảo cho những lần tiếp theo. Đồng thời, đề nghị Ban tổ chức cũng nghiên cứu để bổ sung vào các quy định của Đảng. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cho công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng./.