Thứ tư,  27/10/2021

Tạp chí Cộng sản kỷ niệm 80 năm Ngày ra số đầu và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 5-8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2010) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.Dự lễ kỷ niệm, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư, lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến. Đến dự có đại diện lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các địa phương.Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Tạp chí Đỏ, tiền thân của Tạp chí Cộng sản ngày nay. Suốt 80 năm xây dựng...

Ngày 5-8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày ra số đầu (5-8-1930 – 5-8-2010) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.Dự lễ kỷ niệm, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.


Các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư, lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến. Đến dự có đại diện lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các địa phương.


Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Tạp chí Đỏ, tiền thân của Tạp chí Cộng sản ngày nay. Suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành, ở mỗi thời kỳ cách mạng, cho dù có lúc phải đình bản, nhiều lần đổi tên nhưng Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng luôn xứng đáng là ngọn cờ lý luận và tư tưởng của Đảng.


Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tô Huy Rứa chúc mừng tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Tạp chí Cộng sản nhân dịp tạp chí đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đồng chí khẳng định: Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, đóng góp tích cực và xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Luôn quán triệt sâu sắc và thể hiện đúng đắn đường lối, quan điểm của Đảng, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần tích cực vào việc tổng kết thực tiễn, hoàn thiện và đổi mới các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tạp chí đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng, là tài liệu tin cậy để học tập, nghiên cứu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Đồng chí nhấn mạnh: Bước sang thời kỳ mới, Tạp chí Cộng sản cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa, thật sự trở thành một mũi nhọn xung kích trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, giữ vững trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống những nhận thức lệch lạc, những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng của nhân dân…


Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Tô Huy Rứa đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng tập thể cán bộ, nhân viên Tạp chí Cộng sản.


Theo Nhandan