Chủ nhật,  24/10/2021

Bình Gia: Trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI

LSO-Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXI dự kiến được tổ chức trong 3 ngày (8, 9 và 10/8/2010); với chủ đề là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc phấn đấu đưa huyện Bình Gia phát triển nhanh hơn”.Giáo viên Trường Trung cấp nghề Việt Đức dạy nghề cho thanh niên nông thôn - Ảnh: Văn NhiTheo đánh giá của Ban thường vụ huyện uỷ, nhìn chung: Các chi, đảng bộ trong huyện đã triển khai tốt, đảm bảo đúng nguyên tắc, từ việc quán triệt Chỉ thị 37 của Bộ chính trị, các nội dung hướng dẫn của trung ương, của tỉnh uỷ, huyện uỷ về triển khai đại hội Đảng các cấp. Đồng thời xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội ở cấp mình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Có 3 đơn vị là Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ xã Thiện Hoà và Đảng bộ xã Hoa Thám được chọn thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư...

LSO-Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXI dự kiến được tổ chức trong 3 ngày (8, 9 và 10/8/2010); với chủ đề là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc phấn đấu đưa huyện Bình Gia phát triển nhanh hơn”.

Giáo viên Trường Trung cấp nghề Việt Đức dạy nghề cho thanh niên nông thôn – Ảnh: Văn Nhi
Theo đánh giá của Ban thường vụ huyện uỷ, nhìn chung: Các chi, đảng bộ trong huyện đã triển khai tốt, đảm bảo đúng nguyên tắc, từ việc quán triệt Chỉ thị 37 của Bộ chính trị, các nội dung hướng dẫn của trung ương, của tỉnh uỷ, huyện uỷ về triển khai đại hội Đảng các cấp. Đồng thời xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội ở cấp mình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Có 3 đơn vị là Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ xã Thiện Hoà và Đảng bộ xã Hoa Thám được chọn thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đã tổ chức thành công. Qua kết quả đại hội cho thấy: việc thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư là việc làm đổi mới, số uỷ viên cấp uỷ được đại hội bầu theo đúng tiêu chuẩn, các đảng viên phấn khởi vì được trực tiếp bầu ra các đồng chí lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. Sau đại hội điểm đại trà của Đảng bộ xã Tân Văn và Chi bộ Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, huyện uỷ đã triển khai rút kinh nghiệm chỉ đạo các chi, đảng bộ còn lại. Đến ngày 26/6/2010, 52/52 chi, đảng bộ trực thuộc huyện đã tổ chức đại hội xong. Các văn kiện của chi, đảng bộ trực thuộc nhìn chung đạt yêu cầu, đánh giá đúng thực tế và định hướng cụ thể cho nhiệm kỳ tới; công tác nhân sự đều đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, độ tuổi có sự đổi mới, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và trình độ năng lực được nâng lên so với nhiệm kỳ trước.

Đồng chí Lý Văn Thăng, Bí thư huyện uỷ Bình Gia cho biết: công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự là nhiệm vụ trọng tâm quyết định sự thành công của đại hội. Do vậy Ban thường vụ Huyện uỷ Bình Gia đã tập trung chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành trình tại đại hội, trong đó chú trọng việc đánh giá kiểm điểm nhiệm kỳ qua, những mặt được, mặt chưa được trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ. Đặc biệt đi sâu vào kiểm điểm, nhận xét những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh trong nhiệm 2010-2015. Phấn khởi, tin tưởng với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2010, huyện Bình Gia vững tin tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Thế Phương