Thứ bảy,  23/10/2021

Văn Quan tổ chức Lễ nhập tượng, Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri

LSO- Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (1910-2010), ngày 5 tháng 8 năm 2010, tại khuôn viên Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri đã diễn ra Lễ nhập tượng, Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri.Đồng chí Lương Văn Tri, là một nhà hoạt động cách mạng và là người có đóng góp lớn trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh và một số ban, ngành của tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban huyện và thân nhân gia đình đồng chí Lương Văn Tri, cùng đông đảo nhân dân huyện Văn...

LSO- Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (1910-2010), ngày 5 tháng 8 năm 2010, tại khuôn viên Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri đã diễn ra Lễ nhập tượng, Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri.
Đồng chí Lương Văn Tri, là một nhà hoạt động cách mạng và là người có đóng góp lớn trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh và một số ban, ngành của tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban huyện và thân nhân gia đình đồng chí Lương Văn Tri, cùng đông đảo nhân dân huyện Văn Quan.

Khánh Ly