Thứ bảy,  16/10/2021

Những dòng lưu bút của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về khởi nghĩa Bắc Sơn

LSO-Từ khi Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn (Lạng Sơn) thành lập 27-9-1966 đến nay đã 44 năm. Hơn bốn thập kỷ qua Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn đã được đón tiếp hàng ngàn khách đến tham quan nghiên cứu về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn do Đảng ta lãnh đạo. Khách đến Bảo tàng gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà nghiên cứu trong ngoài nước, các nhà quân sự cao cấp, các giáo sư, phó giáo sư, sinh viên các trường đại học, các cựu chiến binh, các anh hùng, dũng sĩ quân giải phóng miền Nam và rất nhiều thầy cô giáo và học sinh các trường học trong tỉnh.Nhân kỷ niệm 70 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940 – 27/9/2010 chúng tôi xin trích lưu bút tại sổ vàng của Bảo tàng của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam nhận xét đánh giá về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.Đồng chí Hoàng Quốc Việt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, lão thành cách mạng trong dịp thăm Bắc Sơn nhân kỷ niệm 26 năm ngày...

LSO-Từ khi Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn (Lạng Sơn) thành lập 27-9-1966 đến nay đã 44 năm. Hơn bốn thập kỷ qua Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn đã được đón tiếp hàng ngàn khách đến tham quan nghiên cứu về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn do Đảng ta lãnh đạo.
Khách đến Bảo tàng gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà nghiên cứu trong ngoài nước, các nhà quân sự cao cấp, các giáo sư, phó giáo sư, sinh viên các trường đại học, các cựu chiến binh, các anh hùng, dũng sĩ quân giải phóng miền Nam và rất nhiều thầy cô giáo và học sinh các trường học trong tỉnh.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940 – 27/9/2010 chúng tôi xin trích lưu bút tại sổ vàng của Bảo tàng của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam nhận xét đánh giá về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, lão thành cách mạng trong dịp thăm Bắc Sơn nhân kỷ niệm 26 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27-9-1966 viết: “Giữa lúc tình hình phức tạp ở trong nước và trên thế giới những năm 1940, nhân dân Bắc Sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đã đứng lên làm cuộc khởi nghĩa nhằm đập tan bộ máy thống trị của đế quốc và phong kiến là hành động vô cùng táo bạo. Nó đã kích động một cao trào đấu tranh vũ trang trong cả nước và đưa tới thắng lợi cuộc khởi nghĩa tháng 8-1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
tled-1.jpg” alt=””>

Du khách xem tranh ảnh, hiện vật trưng bày tại bảo tàng Bắc Sơn

Ảnh: Việt Thịnh

Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn được dựng lên sẽ có tác dụng giáo dục chính trị và tư tưởng rất tốt. Hy vọng rằng các đồng chí cán bộ và đồng bào địa phương sẽ tiếp tục sưu tầm và cung cấp thêm nhiều tài liệu lịch sử có liên quan đến cuộc đấu tranh vũ trang, liên quan đến việc xây dựng cuộc sống trước đây và hiện nay của nhân dân Bắc Sơn; tạo cho Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu những di tích và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc miền núi”.
Cũng nhân kỷ niệm 26 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940 – 27/9/1966 là ngày thành lập Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn, đồng chí Chu Văn Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Bí thư khu ủy Việt Bắc viết: “Khởi nghĩa Bắc Sơn mở ra thời kỳ đấu tranh võ trang của nhân dân ta chống đế quốc Nhật – Pháp giành chính quyền. Khởi nghĩa Bắc Sơn như đốm lửa cháy sáng khắp rừng. Đồng chí Hoàng Văn Thụ và các đồng chí Ủy viên Trung ương đã đem lại cho nhân dân Bắc Sơn sự ấm áp trìu mến của Đảng, đem lại ánh sáng cách mạng của Đảng. Trong đấu tranh quyết liệt với kẻ thù, người dân Bắc Sơn đã tốn xương máu, chịu gian khổ, bị tù đầy, bị đốt nhà phá làng, nhưng càng làm tăng thêm lòng căm thù địch của những người cách mạng kiên cường Bắc Sơn. Tình đồng chí, tình dân với cán bộ và quân đội như cá với nước, được tôi luyện qua lửa đấu tranh, nó trở thành sức mạnh tuyệt đối về tinh thần tạo nên lực lượng khiến ta từ tay không xây dựng cơ đồ.
Thành lập Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn là lập một loại trường cách mạng, ghi lại những trang sử oanh liệt của nhân dân Bắc Sơn. Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn là một công trình nghiên cứu công phu nhằm giáo dục tinh thần cách mạng và những bài học cách mạng quý báu cho thế hệ hiện nay và các thế hệ nối tiếp sự nghiệp ông cha. Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta trong thực hiện nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà. Đảng bộ và nhân dân Bắc Sơn chúng ta cần học tập một cách thiết thực và ra sức bảo vệ, xây dựng Bảo tàng ngày càng phong phú, đầy đủ tốt đẹp hơn”.

Hoàng Quang Hiểu