Thứ tư,  07/12/2022

Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc

– Sáng nay (29/4), Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946 – 3/5/2021).

Dự chương trình có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh qua các thời kì.


Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, Ủy ban Dân tộc không chỉ là tổ chức tham mưu tin cậy mà còn là nơi sẻ chia những khó khăn; nơi đoàn kết để vươn lên trong xóa đói giảm nghèo thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc cùng phát triển.

Đối với Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn, tiền thân là Chi cục định canh định cư – Vùng kinh tế mới tỉnh Lạng Sơn được thành lập ngày 2/8/2004. Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Ban Dân tộc tỉnh có bộ máy tổ chức tương đối đồng bộ, gồm 3 phòng chuyên môn với tổng số 24 công chức và người lao động.

Đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc và một số chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh như: chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn… góp phần làm giảm tỉ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh từ trên 21% năm 2004, đến nay chỉ còn trên 7%.

Tại buổi tọa đàm, sau khi ôn lại truyền thống, các đại biểu đã tham luận, thảo luận một số nội dung: thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới của đồng bào các dân tộc; vai trò của người dân tộc thiểu số trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; hiệu quả từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đối với phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc của tỉnh trong những năm qua, nhất là công tác tham mưu cho tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng chí lưu ý: Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh cần tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; tham mưu tổ chức thực hiện tốt đề án phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số; tuyên truyền, định hướng, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn phát huy tinh thần đoàn kết, tự tôn dân tộc và khát vọng vươn lên trong phát triển kinh tế; quan tâm chính sách phát triển công tác giáo dục đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp gắn với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Cùng đó, quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

THU HIỀN – THẢO NGUYÊN