Thứ bảy,  08/05/2021

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4 (kỳ II)

– Hôm nay (29/4), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2021 (kỳ II).

Phiên họp xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với 10 nội dung quan trọng do 6 đơn vị trình. Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tháng 4/2021 và 4 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước.

Theo đó, tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, đặc biệt, một số lĩnh vực có tăng trưởng kinh tế cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Cụ thể như: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 3.165 tỷ đồng, đạt 54,2% dự toán, tăng trên 69% so với cùng kỳ năm 2020; thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, có nhiều nhà đầu tư lớn đến đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai tích cực, hiệu quả; công tác chuẩn bị cho bầu cử được triển khai tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại phiên họp

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của các cấp, ngành trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021, trong đó, đồng chí đánh giá cao kết quả công tác thu hút đầu tư và thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Về nhiệm vụ tháng 5/2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp, ngành cần tiếp tục tập trung thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm; tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;…

Tại phiên họp, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, để tiếp tục phát triển đa dạng và bền vững các mô hình HTX trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, UBND tỉnh tiếp tục xem xét thực hiện chương trình hỗ trợ, trong đó, ưu tiên hỗ trợ xây dựng mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Mục tiêu cụ thể: giai đoạn 2021-2025 sẽ thực hiện hỗ trợ thành lập mới từ 110 HTX trở lên; hỗ trợ 125 HTX trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm, diễn đàn trong và ngoài nước; hỗ trợ 75 HTX xây dựng nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc…

Kết luận nội dung này, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Để tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX và vị thế của khu vực kinh tế tập thể, việc triển khai các chương trình hỗ trợ là rất cần thiết, tuy nhiên, dự thảo chương trình hỗ trợ cần đề ra các chỉ tiêu đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đồng thời phải đề ra lộ trình cụ thể, có kế hoạch theo từng năm, đối tượng được thụ hưởng phải rõ ràng.

Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện các nội dung, trình UBND tỉnh trước ngày 10/5/2021 để xem xét ban hành.

Trong chương trình, phiên họp đã xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉ lệ 1/5.000; dự thảo Tờ trình dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

TRÍ DŨNG