Thứ bảy,  16/10/2021

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc: Xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp

LSO-Bước vào thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Thành phố Lạng Sơn (TPLS) cũng chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của tỉnh và cả nước như: tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới, giá cả các loại hàng hóa tăng cao, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Kinh tế tăng trưởng ở mức khá, song chưa bền vững, cơ sở hạ tầng KT-XH còn nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao…Vượt lên những khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TPLS đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐH Đảng bộ TPLS lần thứ XX đã đề ra. Cụ thể:Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,94%, GDP bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 37,41 triệu đồng, gấp 2,63 lần so với năm 2005. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và phù hợp với điều kiện của TP, tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 67,96%, công nghiệp xây dựng đạt 28,93%, nông lâm...

LSO-Bước vào thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Thành phố Lạng Sơn (TPLS) cũng chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của tỉnh và cả nước như: tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới, giá cả các loại hàng hóa tăng cao, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Kinh tế tăng trưởng ở mức khá, song chưa bền vững, cơ sở hạ tầng KT-XH còn nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao…Vượt lên những khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TPLS đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐH Đảng bộ TPLS lần thứ XX đã đề ra. Cụ thể:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,94%, GDP bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 37,41 triệu đồng, gấp 2,63 lần so với năm 2005. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và phù hợp với điều kiện của TP, tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 67,96%, công nghiệp xây dựng đạt 28,93%, nông lâm nghiệp là 3,11%. Hoạt động thương mại, dịch vụ-du lịch tiếp tục phát triển, tốc độ tăng bình quân 16,67%/năm, quy mô được mở rộng, hình thức đa dạng, phong phú, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Cơ cấu sản xuất công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành có giá trị cao tăng từ 95% năm 2005 lên 97% năm 2010. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, các mô hình kinh tế trang trại ngày càng phát triển.
Thu ngân sách được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cấp ủy, chính quyền đã có nhiều giải pháp chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp với việc huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền nhằm khai thác tốt các nguồn thu. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán tỉnh giao. Tổng thu ngân sách 5 năm, 2006-2010 ước đạt 736.006 triệu đồng, gấp 3 lần so với giai đoạn 2001-2005, bình quân mỗi năm tăng 20,29% (mục tiêu ĐH 15-16%/năm). Công tác quản lý đô thị được thực hiện đồng bộ và toàn diện hơn, trên cơ sở điều hành quy hoạch chung của TP đến năm 2020, TP tiếp tục xây dựng và điều hành quy hoạch chi tiết các phường, xã và khu dân cư mới. Ngành xây dựng có bước phát triển, đã huy động được nguồn lực của nhiều doanh nghiệp để đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu tái định cư, công trình phúc lợi xã hội…góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng cho TP. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có những chuyển biến tích cực. Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị phát triển mạnh, huy động được nguồn lực trong nhân dân.
Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước tiến bộ, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên thường xuyên được quan tâm và phát huy hiệu quả. Chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ. MTTQ, các đoàn thể nhân dân thể hiện rõ vai trò chủ động, tích cực phối hợp với các cấp chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, tạo được chuyển biến về nhận thức và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TPLS phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bộ Giao thông vận tải đã tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2005; Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2006; UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2008, 2009. 4 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 197 tập thể và 248 cá nhân được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước,
Phát huy kết quả đã đạt được, trước những thời cơ và thách thức mới, với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TPLS quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy nền kinh tế phát triển với nhịp độ tăng trưởng cao, bền vững. Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH, tạo bước chuyển biến rõ nét về bộ mặt đô thị. Giải quyết tốt các vần đề xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH, xây dựng TPLS ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Thảo