Thứ tư,  29/03/2023

Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh Lạng Sơn (2000 – 2010)

LSO-Sáng ngày 9/8/2010, tại hội trường Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào (PT) "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2000 - 2010. Tới dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh…Đồng chí Vy Văn Thành trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểuTại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện PT "TDĐKXDĐSVH" (2000 - 2010) với các nội dung về: Kết quả triển khai thực hiện PT, trong đó nêu rõ các mặt như: Công tác chỉ đạo, triển khai PT của Ban Chỉ đạo các cấp. Kết quả các PT thi đua như: xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng thôn, làng, khối phố văn hóa; xây dựng cơ qua đơn vị có nếp sống văn hóa; "Toàn dân đoàn...

LSO-Sáng ngày 9/8/2010, tại hội trường Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào (PT) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2000 – 2010. Tới dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh…
Đồng chí Vy Văn Thành trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện PT “TDĐKXDĐSVH” (2000 – 2010) với các nội dung về: Kết quả triển khai thực hiện PT, trong đó nêu rõ các mặt như: Công tác chỉ đạo, triển khai PT của Ban Chỉ đạo các cấp. Kết quả các PT thi đua như: xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng thôn, làng, khối phố văn hóa; xây dựng cơ qua đơn vị có nếp sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; ” Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; học tập, lao động sáng tạo. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội có nội dung văn hóa được lồng ghép triển khai thực hiện PT. Đánh giá chung về mặt được, mặt hạn chế, nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm. Đồng thời, Báo cáo cũng nêu ra những mục tiêu, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh PT “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2011 – 2015, những kiến nghị, đề xuất… Hội nghị cũng đã được nghe tham luận của các tập thể, cá nhân gia đình làm sáng rõ thêm báo cáo của Ban Chỉ đạo PT.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà PT đạt được trong 10 năm qua và những tập thể, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu. Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra những hạn chế yếu kém của PT cần khắc phục trong thời gian tới và đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các ngành từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII), phải coi nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PT các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; tập trung thực hiện tốt công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể thao; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết và động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện PT…
Hội nghị cũng đã công bố danh sách tập thể, cá nhân tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện PT “TDĐKXDĐSVH” (2000 – 2010) toàn quốc trong thời gian sắp tới; tiến hành trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 93 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu; trao giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm đạt giải trong cuộc thi ảnh về đề tài “TDĐKXDĐSVH” và phát động PT “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Lạng Sơn trong những năm tiếp theo.

Hoàng Thịnh