Thứ bảy,  23/10/2021

Tăng cường phối hợp và thống nhất hành động, vì nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mỹ đã không chỉ dùng các loại vũ khí tối tân mà còn dùng cả chất độc hóa học, để lại hậu quả hết sức nặng nề cho môi trường và con người Việt Nam.Ngày 10-8-1961, chiếc máy bay lên thẳng H34 của không quân Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay rải chất hóa học đầu tiên dọc theo quốc lộ 14 từ Kon Tum lên Đắc Tô. Suốt trong mười năm từ 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã rải xuống nước ta hơn 80 triệu lít chất độc hóa học, phần lớn là chất da cam, trong đó có khoảng 366 kg đi-ô-xin, đi-ô-xin là loại hóa chất độc hại nhất mà loài người đã tìm ra được cho đến nay.Cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra ở miền nam Việt Nam là cuộc chiến tranh hóa học diễn ra trong thời gian dài nhất, với số lượng chất độc lớn nhất, số nạn nhân nhiều nhất trong lịch sử nhân loại từ trước đến nay. Nó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm cho khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc hóa...

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mỹ đã không chỉ dùng các loại vũ khí tối tân mà còn dùng cả chất độc hóa học, để lại hậu quả hết sức nặng nề cho môi trường và con người Việt Nam.

Ngày 10-8-1961, chiếc máy bay lên thẳng H34 của không quân Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay rải chất hóa học đầu tiên dọc theo quốc lộ 14 từ Kon Tum lên Đắc Tô. Suốt trong mười năm từ 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã rải xuống nước ta hơn 80 triệu lít chất độc hóa học, phần lớn là chất da cam, trong đó có khoảng 366 kg đi-ô-xin, đi-ô-xin là loại hóa chất độc hại nhất mà loài người đã tìm ra được cho đến nay.

Cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra ở miền nam Việt Nam là cuộc chiến tranh hóa học diễn ra trong thời gian dài nhất, với số lượng chất độc lớn nhất, số nạn nhân nhiều nhất trong lịch sử nhân loại từ trước đến nay. Nó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm cho khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, có khoảng ba triệu người là nạn nhân. Tình hình chất độc hóa học đang tác động rất phức tạp đối với sức khỏe và sự sống của các thế hệ người Việt Nam. Hàng vạn nạn nhân đã bị ung thư và các bệnh nan y nay đã chết. Nạn nhân còn sống đang phải chịu cuộc sống bệnh tật triền miên, có nhiều nạn nhân sinh ra con, cháu dị dạng, dị tật và bệnh nặng không tự phục vụ được. Cuộc sống cực kỳ khó khăn do bệnh tật và nghèo khổ, không có sức lao động nên mức thu nhập thấp, không đủ tiền điều trị bệnh và phải nuôi những con, cháu dị dạng, dị tật, bệnh nặng, họ rất đau khổ về tinh thần, thể xác và thiếu thốn về vật chất.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chế độ, chính sách để chăm lo, giúp đỡ đối với các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam và quyết định lấy ngày 10-8 hằng năm (ngày đầu tiên quân đội Mỹ rải hóa chất độc xuống miền nam Việt Nam – năm 1961) là “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” theo đề nghị của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Ngày 10-1-2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam được thành lập, có chức năng bảo vệ quyền lợi các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin và là đại diện pháp lý cho nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam quan hệ với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước. Từ đó đến nay, các cấp hội đã hoạt động ngày càng hiệu quả thiết thực, huy động được gần 150 tỷ đồng (trong đó bạn bè các nước cũng đã ủng hộ gần 22 tỷ đồng) để hỗ trợ giúp đỡ hơn 400.000 lượt nạn nhân, làm nhà, sửa chữa nhà, hỗ trợ sản xuất, trợ giúp chữa bệnh, tặng quà ngày lễ, Tết, khó khăn đột xuất, hỗ trợ học bổng, v.v. Các hình thức tuyên truyền vận động và hỗ trợ nạn nhân rất đa dạng, phong phú… Từ khi có Hội, các nạn nhân được động viên nhiều hơn về tinh thần và vật chất.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và nhiều tổ chức quốc tế, phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần chăm lo, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đối với nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam diễn ra thường xuyên, đặc biệt trong dịp “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” 10-8 và các dịp lễ, Tết…

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trân trọng và hoan nghênh những nỗ lực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam; sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam; sự kiên trì vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội vẫn chưa thể bù đắp được so với hậu quả, hoàn cảnh vô cùng khó khăn của các nạn nhân.

Việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là vấn đề vừa lâu dài, vừa cấp bách, đòi hỏi sự quan tâm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chính sách cụ thể hơn nữa, kết hợp thực hiện mục tiêu giải quyết hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin trong các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, y tế, giáo dục…, quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương có nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tiếp tục có những hoạt động cụ thể để chăm lo thiết thực đối với các nạn nhân. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, nòng cốt là Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, cùng với những hoạt động giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin một cách thường xuyên, cần tăng cường phối hợp và thống nhất hành động vì nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức, cá nhân, bạn bè quốc tế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, có những hoạt động thiết thực để ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân, đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, đồng thời, tích cực tham gia vào các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, sự ủng hộ giúp đỡ của đồng bào trong và ngoài nước, nhất là các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm từ thiện, sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tôi tin tưởng, các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam ngày càng được chăm lo, giúp đỡ một cách thiết thực cả về tinh thần và vật chất để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Chung tay vì nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam là lương tâm và trách nhiệm của mỗi chúng ta.
Theo Nhandan