Thứ tư,  27/10/2021

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam

Chiều 9-8, tại Văn phòng QH, đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội và trao đổi, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh phía bắc.Cùng dự, có đồng chí Trần Đình Đàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng QH.Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu ý kiến đánh giá cao sự phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Phước thời gian qua. Là một tỉnh biên giới, còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và các cấp chính quyền trong tỉnh đã có sự nỗ lực vượt bậc, sáng tạo trong chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an toàn biên giới quốc gia. Phó Chủ tịch vui mừng về hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Bình Phước, luôn gắn với công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền cơ sở. Những kinh...

Chiều 9-8, tại Văn phòng QH, đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội và trao đổi, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh phía bắc.

Cùng dự, có đồng chí Trần Đình Đàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng QH.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu ý kiến đánh giá cao sự phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Phước thời gian qua. Là một tỉnh biên giới, còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và các cấp chính quyền trong tỉnh đã có sự nỗ lực vượt bậc, sáng tạo trong chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị, an toàn biên giới quốc gia. Phó Chủ tịch vui mừng về hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Bình Phước, luôn gắn với công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền cơ sở. Những kinh nghiệm quý của Bình Phước trong đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ, củng cố chính quyền và các tổ chức đoàn thể sẽ đóng góp vào việc đổi mới phương thức hoạt động của Đảng, QH, HĐND.
Theo Nhandan