Thứ bảy,  08/05/2021

Nghiên cứu cơ chế đặc thù để Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện thí điểm đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, đầu tư công, tài chính – ngân sách, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, phát triển nguồn nhân lực… để xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan và địa phương liên quan khẩn trương tổ chức tổng kết quy định về tiêu chí phân loại đô thị; trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó cần chú trọng nghiên cứu, bổ sung các quy định áp dụng đối với đô thị có tính chất đặc thù, báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 8-2021.

Theo Hanoimoi