Thứ bảy,  16/10/2021

Bộ Ngoại giao đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Sáng 9-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Đại hội thi đua tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của ngành ngoại giao giai đoạn 2006-2010, bàn phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp đẩy mạnh công tác thi đua yêu nước trong năm năm tới; tôn vinh các điển hình tiên tiến.Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Trưởng Ban thi đua khen thưởng T.Ư Trần Thị Hà, đại diện các bộ, ban, ngành hữu quan và gần 400 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Bộ Ngoại giao. Đại hội đã nghe các báo cáo thành tích của nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác ngoại giao, như đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; công tác ngoại giao đa phương; ngoại giao, phục vụ kinh tế; ngoại giao văn hóa; công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; công tác xây dựng ngành...Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động hạng nhất, nhì và ba cho chín đơn vị và...

Sáng 9-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Đại hội thi đua tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của ngành ngoại giao giai đoạn 2006-2010, bàn phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp đẩy mạnh công tác thi đua yêu nước trong năm năm tới; tôn vinh các điển hình tiên tiến.

Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Trưởng Ban thi đua khen thưởng T.Ư Trần Thị Hà, đại diện các bộ, ban, ngành hữu quan và gần 400 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Bộ Ngoại giao. Đại hội đã nghe các báo cáo thành tích của nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác ngoại giao, như đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; công tác ngoại giao đa phương; ngoại giao, phục vụ kinh tế; ngoại giao văn hóa; công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; công tác xây dựng ngành…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động hạng nhất, nhì và ba cho chín đơn vị và cá nhân của Bộ Ngoại giao. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm trao Cờ thi đua của Chính phủ cho năm đơn vị và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai đơn vị và một cá nhân của bộ. Tại Đại hội, 20 đơn vị và cá nhân vinh dự nhận Cờ thi đua cấp bộ và Chiến sĩ thi đua cấp bộ.
Theo Nhandan