Thứ năm,  30/03/2023

Xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh toàn diện

Ngày 10-8, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015. Đến dự và chỉ đạo đại hội, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.Những năm qua, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Công tác tham mưu Thành ủy, UBND thành phố về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tổ chức, biên chế mới. Kịp thời kiện toàn chặt chẽ, hệ thống các tổ chức, không để gián đoạn nhiệm vụ; xử lý đúng đắn các tình huống về quốc phòng - an ninh, phòng, chống lụt bão và cháy rừng. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu...

Ngày 10-8, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015. Đến dự và chỉ đạo đại hội, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Những năm qua, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Công tác tham mưu Thành ủy, UBND thành phố về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tổ chức, biên chế mới. Kịp thời kiện toàn chặt chẽ, hệ thống các tổ chức, không để gián đoạn nhiệm vụ; xử lý đúng đắn các tình huống về quốc phòng – an ninh, phòng, chống lụt bão và cháy rừng. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ Thủ đô tiếp tục được củng cố ngày càng vững mạnh, tiềm lực quốc phòng được tăng lên. Chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu LLVT Thủ đô luôn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, thay mặt Đảng ủy Quân sự T.Ư và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và LLVT Thủ đô đạt được thời gian qua. Điều đó khẳng định sự đúng đắn của Thường vụ Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về việc tổ chức lại Quân khu Thủ đô thành Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Sau khi phân tích tình hình mọi mặt ở trong nước, khu vực và thế giới, Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu năm nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và Thủ đô Hà Nội trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện Quyết định số 107 của Thủ tướng Chính phủ, giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt là đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và các hội nghị quốc tế do Việt Nam đăng cai, chủ trì tổ chức. Thực hiện đồng bộ, sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, văn hóa, tính tổ chức, kỷ luật và trình độ quân sự, góp phần tô đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, thay mặt Thành ủy Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị nhiệt liệt biểu dương những kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ qua. Đảng bộ đã kế thừa kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu Thủ đô, của Đảng ủy Quân sự TP Hà Nội và tỉnh Hà Tây, truyền thống hai lần Anh hùng LLVTND. Đặc biệt, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội (khóa XII), Lệnh số 16 ngày 16-7-2008 của Chủ tịch nước về việc tổ chức lại Quân khu Thủ đô Hà Nội thành Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: hợp nhất Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hà Nội, tỉnh Hà Tây vào Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, vừa phát huy thuận lợi, vừa khắc phục khó khăn, kịp thời củng cố, kiện toàn chặt chẽ và phát huy tốt vai trò của các tổ chức, nhất là tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, không để gián đoạn nhiệm vụ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó khăn đột xuất hoàn thành xuất sắc. Luôn chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, kết hợp phát triển kinh tế – xã hội ở Thủ đô. Củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ Thủ đô ngày càng vững mạnh. Đã lãnh đạo hoàn thành khối lượng công tác lớn, thực hiện các quyết định tổ chức lại, hợp nhất, sáp nhập, giải thể một số đơn vị, chấn chỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng…

Để góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phấn đấu cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ công nghiệp hóa Thủ đô theo hướng hiện đại vào năm 2015, với tinh thần “đổi mới – đoàn kết, dân chủ – kỷ cương, trí tuệ – trách nhiệm”, đồng chí Phạm Quang Nghị nêu năm vấn đề để đại hội tập trung thảo luận. Đồng thời tin tưởng, với tiềm năng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ hiện nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhất định sẽ thực hiện xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất đề ra.

* Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vừa tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư dự.

Nhiệm kỳ 2005 – 2010, đánh dấu sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động, gắn với tăng cường, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với mọi mặt hoạt động của Đảng bộ và toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Trước tình hình nhiều yếu tố bất lợi trong kinh doanh, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp, biện pháp về chính sách tiền tệ, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, giảm bớt và góp phần chống suy giảm kinh tế; góp phần quản lý điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Từ cuối năm 2005 đến nay, tổng tài sản Ngân hàng đạt 290,6 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần; vốn điều lệ tăng 3,2 lần. Đảng bộ Ngân hàng lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc kiện toàn tổ chức, hoạt động ngân hàng theo hướng hiện đại, đa năng. Đến nay toàn hệ thống đã có 155 chi nhánh, công ty, đơn vị tại 63 tỉnh, thành phố; 873 phòng giao dịch; liên kết với 850 ngân hàng quốc tế…

Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng của nhiệm kỳ 2010 – 2015 là: Phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trở thành ngân hàng thương mại có thị phần lớn nhất tại thị trường tài chính, ngân hàng của Việt Nam. Nâng cao chất lượng hệ thống các chi nhánh, các phòng giao dịch trong và ngoài nước. Phát triển Ngân hàng thành tập đoàn tài chính hoạt động theo mô hình tiên tiến. Ưu tiên tập trung đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng. Phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đáp ứng yêu cầu cao của thị trường. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ từng đơn vị. Tăng cường khối đoàn kết thống nhất xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
Theo Nhandan