Thứ sáu,  24/03/2023

Ðại hội Thi đua yêu nước Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 15-8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến. Đến dự còn có đại diện một số bộ, ban, ngành, hội, hiệp hội, doanh nghiệp và 232 đại biểu điển hình tiên tiến ngành công nghệ thông tin và truyền thông.Năm năm qua, công tác thi đua khen thưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục hằng năm theo đợt và theo chuyên đề, bám sát những mục tiêu, kế hoạch công tác trọng tâm, trọng điểm với các tiêu chí thiết thực, rõ ràng, đúng mức, có sức thuyết phục. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, công bằng, dân chủ. Đã có ba tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; một tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì; 30 tập thể và 88 cá...

Ngày 15-8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến. Đến dự còn có đại diện một số bộ, ban, ngành, hội, hiệp hội, doanh nghiệp và 232 đại biểu điển hình tiên tiến ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Năm năm qua, công tác thi đua khen thưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục hằng năm theo đợt và theo chuyên đề, bám sát những mục tiêu, kế hoạch công tác trọng tâm, trọng điểm với các tiêu chí thiết thực, rõ ràng, đúng mức, có sức thuyết phục. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, công bằng, dân chủ. Đã có ba tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; một tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì; 30 tập thể và 88 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng…

Phát biểu ý kiến tại đại hội, sau khi biểu dương những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong năm năm qua, Phó Thủ tướng mong muốn bộ quan tâm xây dựng trang web điện tử điển hình của cả nước; VTC xây dựng chuyên mục Ý chí Việt Nam, Sáng tạo Việt Nam giới thiệu những gương mặt tiêu biểu trong cả nước để tôn vinh và nhân rộng; nên có cơ chế thưởng xứng đáng cho người lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Để cạnh tranh lành mạnh, các doanh nghiệp cần có trang điện tử tổng quan, danh mục các sản phẩm, công nghệ, đồng thời mỗi doanh nghiệp trở thành vệ tinh đào tạo nhân lực. Việc phát triển công nghiệp công nghệ thông tin cần bám sát nhu cầu thị trường. Phó Thủ tướng nêu lên sáu bài học ngành công nghệ thông tin và truyền thông cần làm tốt là: Phân loại thị trường và chọn hướng đi; Sử dụng vốn; Quản lý tài chính chặt chẽ; Đánh giá đóng góp của từng người, từng bộ phận trong đơn vị; Thu hút nhân tài, đào tạo và đào tạo lại nhân lực; Dành kinh phí cho nghiên cứu khoa học.

Ngày 14-8, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Đại hội Thi đua lần thứ ba giai đoạn 2006-2010.

Năm năm qua, các phong trào thi đua của VNPT được phát động trên quy mô lớn, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực giúp VNPT vươn lên khẳng định vị thế của một doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin của đất nước. VNPT liên tục có mức tăng trưởng cao về doanh thu, phát triển thuê bao viễn thông, nộp ngân sách Nhà nước, năng suất lao động, lợi nhuận…

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc năm năm qua, VNPT đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Tại buổi lễ, đại hội đã tôn vinh 40 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu và phát động phong trào thi đua trong toàn tập đoàn.
Theo Nhandan