Thứ tư,  20/10/2021

Ngày 17-8 Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam ra mắt quốc dân

Trước đình Tân Trào, Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam làm lễ ra mắt quốc dân. Thay mặt Ủy ban, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên thệ: "Chúng tôi là những người được Quốc dân đại biểu bầu vào Ủy ban giải phóng dân tộc để lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân ta. Trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, quyết không lùi bước. Xin thề!".Ở Hà Nội, chiều cùng ngày, Thành ủy và Thành bộ Việt Minh đã lãnh đạo biến cuộc biểu tình của Tổng hội viên chức ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim thành cuộc mít-tinh biểu dương lực lượng của ta. Buổi tối, tại nhà bà Hai Nhã (nay thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp quan trọng thành lập Ủy ban khởi nghĩa Hà Nội. Ủy ban khởi nghĩa quyết định huy động lực lượng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội trong ngày 19-8....

Trước đình Tân Trào, Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam làm lễ ra mắt quốc dân. Thay mặt Ủy ban, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên thệ: “Chúng tôi là những người được Quốc dân đại biểu bầu vào Ủy ban giải phóng dân tộc để lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân ta. Trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, quyết không lùi bước. Xin thề!”.


Ở Hà Nội, chiều cùng ngày, Thành ủy và Thành bộ Việt Minh đã lãnh đạo biến cuộc biểu tình của Tổng hội viên chức ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim thành cuộc mít-tinh biểu dương lực lượng của ta. Buổi tối, tại nhà bà Hai Nhã (nay thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp quan trọng thành lập Ủy ban khởi nghĩa Hà Nội. Ủy ban khởi nghĩa quyết định huy động lực lượng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội trong ngày 19-8.


Pháp cũng ráo riết chuẩn bị việc triển khai lực lượng vũ trang can thiệp vào Đông Dương. Các sư đoàn bộ binh thuộc địa số 9 và số 3 cùng với binh đoàn thiết giáp do tướng Mát-xuy chỉ huy được tổ chức thành Lực lượng Viễn chinh Pháp ở Viễn Đông. Cùng ngày, tướng Lơ-clec đến Ấn Độ gặp Tư lệnh quân Anh ở Viễn Đông để vận động phía Anh giúp Pháp quay lại Đông Dương. Lơ-clec gửi một đơn vị biệt kích Pháp theo quân đội Anh đổ bộ vào Sài Gòn dưới danh nghĩa giải giáp quân Nhật. Ông ta cũng hạ lệnh cho các đơn vị của Lực lượng Viễn chinh Pháp ở Viễn Đông bắt đầu hành quân sang Đông Dương.


Theo Nhandan