Thứ tư,  20/10/2021

5 năm ngày hội lớn

LSO-Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” để khẳng định và ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc. Phát huy được trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở.Ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Công an tỉnh - Ban Dân vận Tỉnh uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Ảnh: Hứa TúBan chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ. Qua đó, quần chúng đã cung cấp nhiều nguồn tin, giúp cơ quan chức năng làm rõ 1.367 vụ, bắt xử lý...

LSO-Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” để khẳng định và ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc. Phát huy được trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở.
Ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Công an tỉnh – Ban Dân vận Tỉnh uỷ – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Ảnh: Hứa Tú
Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ. Qua đó, quần chúng đã cung cấp nhiều nguồn tin, giúp cơ quan chức năng làm rõ 1.367 vụ, bắt xử lý 1.720 đối tượng phạm tội; tự giác giao nộp 4.733 vũ khí các loại, 1.400 nòng súng, 2.467 viên đạn, trên 19 tấn pháo và nhiều công cụ hỗ trợ khác. Công tác xây dựng, củng cố Công an xã, dân quân tự vệ, ban bảo vệ dân phố, tổ an ninh nhân dân, tổ hoà giải đã được quan tâm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay 100% xã, phường, thị trấn đều triển khai tốt việc quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng với 4.399 đối tượng. Đưa 1.172 đối tượng vào cơ sở giáo dục, giáo dưỡng. Nhiều điển hình tiên tiến đã được nhân rộng. Nổi bật là mô hình “Quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” tại xã Vân Nham, Hữu Lũng; “Tự quản trong học sinh, sinh viên” tại trường Cao đẳng y tế; “Cụm an ninh liên hoàn” tại khu công nghiệp Mỏ than Na Dương; “Tổ liên gia” tại khối 7,8 phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn; “Tổ chức hoà giải, bảo vệ an ninh biên giới” tại xã Yên Khoái – Lộc Bình; xã Tân Minh – Tràng Định;“Xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội” và hàng nghìn tổ nhân dân tự quản, tự phòng, tự bảo vệ được thành lập ở khu dân cư, là nơi nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trên lĩnh vực ANTT. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu của quần chúng không sợ hiểm nguy, dũng cảm truy bắt tội phạm; nhiều tấm lòng nhân ái, tận tình giúp đỡ người có qúa khứ lầm lỗi, sống hoàn lương, hoà nhập với cộng đồng. Nhiều vụ việc phức tạp được nhân dân hoà giải thành công, không để xảy ra “điểm nóng”. Nhiều xã, phường đạt tiêu chuẩn vững mạnh về ANTT, góp phần làm trong sạch địa bàn, giảm tội phạm và vi phạm pháp lụât.
Với vai trò nòng cốt, Công an các cấp đã tham mưu, mở 137 cuộc vận động tập trung tại các địa bàn phức tạp về ANTT. Đến nay 1.767/2.314 khu dân cư và 136/226 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý, mại dâm; 95% số cơ quan, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan an toàn. Năm 2009, số cơ quan cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn cơ quan an toàn tăng 24,1%, cấp huyện tăng 76,85% so với năm 2005. Qua đó cho thấy các sở, ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp từ tỉnh đến các huyện, thành phố đã quan tâm chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, góp phần ổn định ANTT ở địa bàn.

Để phát huy quyền làm chủ làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT và để ngày 19/8 hàng năm thực sự là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Thời gian tới, cần có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự phối hợp gắn kết giữa các phong trào cách mạng khác của địa phương. Mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ phải xây dựng trên cơ sở sáng kiến của quần chúng nhân dân và mang tính xã hội hoá cao, có như vậy hiệu quả phong trào sẽ trở thành ý thức tự giác của quần chúng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tổng kết kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời để động viên cổ vũ phong trào. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thủy Quyên