Thứ năm,  28/10/2021

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Phu nhân Cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản

Tối 17-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp bà Thoong-vin Phôm-vi-hản, Phu nhân Cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản, đang thăm Việt Nam.Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng chào đón bà Thoong-vin Phôm-vi-hản, ân cần thăm hỏi sức khỏe của bà cùng các thành viên trong gia đình. Chủ tịch chúc chuyến thăm Việt Nam của bà Thoong-vin Phôm-vi-hản lần này có thêm nhiều niềm vui, thăm được nhiều nơi trên đất nước Việt Nam.Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và bà Thoong-vin Phôm-vi-hản đã cùng trao đổi về mối quan hệ Việt - Lào; khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước vun đắp, bảo vệ và không ngừng phát triển mãi mãi xanh tươi, đời đời bất diệt. Ngày nay, hai nước Việt - Lào đang trong công cuộc xây dựng đất nước độc lập, phồn vinh, vì hạnh phúc của nhân dân; hơn bao giờ hết, truyền thống quan...

Tối 17-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp bà Thoong-vin Phôm-vi-hản, Phu nhân Cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản, đang thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng chào đón bà Thoong-vin Phôm-vi-hản, ân cần thăm hỏi sức khỏe của bà cùng các thành viên trong gia đình. Chủ tịch chúc chuyến thăm Việt Nam của bà Thoong-vin Phôm-vi-hản lần này có thêm nhiều niềm vui, thăm được nhiều nơi trên đất nước Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và bà Thoong-vin Phôm-vi-hản đã cùng trao đổi về mối quan hệ Việt – Lào; khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện đặc biệt Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước vun đắp, bảo vệ và không ngừng phát triển mãi mãi xanh tươi, đời đời bất diệt. Ngày nay, hai nước Việt – Lào đang trong công cuộc xây dựng đất nước độc lập, phồn vinh, vì hạnh phúc của nhân dân; hơn bao giờ hết, truyền thống quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt Việt Nam – Lào càng được phát huy như ngày nào quân dân hai nước cùng chung chiến hào đánh quân xâm lược để giành độc lập tự do cho dân tộc. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và bà Thoong-vin Phôm-vi-hản vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại Việt Nam – Lào trong những năm qua đã có những bước tiến quan trọng. Các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, của các bộ, ngành, địa phương hai nước; sự có mặt ngày càng nhiều các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào cho thấy quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, vượt mọi khó khăn để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước và chăm lo đời sống nhân dân.

Bà Thoong-vin Phôm-vi-hản xúc động cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với đất nước và nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, với gia đình bà nói riêng; cảm ơn lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết để bà và những người trong gia đình có dịp sang thăm Việt Nam. Bà Thoong-vin Phôm-vi-hản cũng khẳng định về những tình cảm tốt đẹp của mình với đất nước và con người Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Những kỷ niệm về Việt Nam sẽ được kể lại cho thế hệ trẻ ở Lào hôm nay, để con cháu các bộ tộc Lào về sau luôn có trách nhiệm giữ gìn và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam.
Theo Nhandan