Thứ ba,  19/10/2021

Tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin phải khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, phù hợp pháp luật và thông lệ quốc tế

Ngày 17-8, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã họp buổi đầu tiên dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên.Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, phương châm của Ban Chỉ đạo phải khẩn trương, quyết liệt, giải quyết đồng bộ, phù hợp pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Mỗi thành viên trong Ban Chỉ đạo cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng một Vinashin mới, được cơ cấu, sắp xếp, củng cố lại, bảo đảm ổn định tư tưởng, sản xuất, đời sống của cán bộ công nhân, để tập đoàn có thể phát triển vững chắc sau năm 2015. Bộ Chính trị đã nhận định tình hình của Vinashin hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát và quyết tâm xây dựng ngành công nghiệp tàu thủy phát triển vững mạnh trở lại, lấy Vinashin...

Ngày 17-8, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã họp buổi đầu tiên dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, phương châm của Ban Chỉ đạo phải khẩn trương, quyết liệt, giải quyết đồng bộ, phù hợp pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Mỗi thành viên trong Ban Chỉ đạo cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng một Vinashin mới, được cơ cấu, sắp xếp, củng cố lại, bảo đảm ổn định tư tưởng, sản xuất, đời sống của cán bộ công nhân, để tập đoàn có thể phát triển vững chắc sau năm 2015. Bộ Chính trị đã nhận định tình hình của Vinashin hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát và quyết tâm xây dựng ngành công nghiệp tàu thủy phát triển vững mạnh trở lại, lấy Vinashin làm nòng cốt, vận dụng sức mạnh của các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, cùng sức mạnh của đội ngũ hơn mười nghìn cán bộ, kỹ sư và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao của tập đoàn để xây dựng nên một Vinashin mới. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, Ban Chỉ đạo hiện nay được tập trung sức mạnh của các nhà quản lý đất nước, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, các chuyên gia kinh tế,… sẽ đủ sức chỉ đạo việc tái cơ cấu một cách ổn định, vững chắc. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo cần dành tối đa thời gian, toàn tâm toàn ý với công việc, tùy theo cấp độ của mình để có thể giải quyết công việc một cách sáng tạo, hiệu quả.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã quán triệt Chỉ thị số 1479/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị về Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam; thảo luận và cho ý kiến vào việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; việc thành lập các Tổ công tác và bộ phận điều phối giúp việc Ban Chỉ đạo.
Theo Nhandan