Thứ ba,  19/10/2021

Đảng bộ Công ty Than Na Dương: Nâng cao năng lực lãnh đạo để phát triển doanh nghiệp

LSO-Mục tiêu của Công ty Than Na Dương trong 5 năm tới là thực hiện thành công dự án cải tạo, mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương lên 1,2 triệu tấn/năm, đáp ứng đủ nhu cầu than cho Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II. Phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức và xây dựng Đảng bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh.Đó là thông tin chúng tôi nắm được khi làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Chức, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH 1 thành viên Than Na Dương. Đó cũng là mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XX nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ thảo luận và thông qua. Cũng theo đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, mục tiêu đề ra của Đảng bộ là hoàn toàn có cơ sở thực hiện và hoàn thành xét trên nguồn nhân lực hiện có, trang thiết bị đã được đầu tư, truyền thống 51 năm xây dựng, phát triển và sự quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ,...

LSO-Mục tiêu của Công ty Than Na Dương trong 5 năm tới là thực hiện thành công dự án cải tạo, mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương lên 1,2 triệu tấn/năm, đáp ứng đủ nhu cầu than cho Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II. Phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức và xây dựng Đảng bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh.
Đó là thông tin chúng tôi nắm được khi làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Chức, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH 1 thành viên Than Na Dương. Đó cũng là mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XX nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ thảo luận và thông qua. Cũng theo đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, mục tiêu đề ra của Đảng bộ là hoàn toàn có cơ sở thực hiện và hoàn thành xét trên nguồn nhân lực hiện có, trang thiết bị đã được đầu tư, truyền thống 51 năm xây dựng, phát triển và sự quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ, công nhân viên chức lao động.
Khai thác than phục vụ Nhà máy nhiệt điện Na Dương
Ảnh: Trí Dũng – Mai Hoa
Có thể nói, trong 5 năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước. Những yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực trên địa bàn cho mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường và hòa nhập với cộng đồng xã hội…nhưng Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIX đề ra, cụ thể: sản lượng đất đá đạt 22.353.770 m3, vượt 39,7%; sản xuất và tiêu thụ than sạch 2.805.363 tấn, vượt 3,9%; doanh thu 1.014,5 tỷ đồng, vượt 66,1%; nộp ngân sách 63,2 tỷ đồng, vượt 89,9%; lợi nhuận 57,4 tỷ đồng, vượt 213,8%, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 4.500.000đ. Đạt được kết quả trên, Đảng ủy, lãnh đạo Công ty đã quan tâm chăm lo phát triển nguồn nhân lực thông qua nhiều chính sách thu hút, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Từ năm 2007 đến nay, Công ty đã bồi dưỡng hơn 500 lượt người về công tác chuyên môn nghiệp vụ, nghiệp vụ quản lý, cử 29 công nhân đi học hệ cao đẳng, đại học, vì thế mà chất lượng cán bộ, công nhân viên ngày càng được nâng lên rõ rệt. Đến nay, Công ty đã có nguồn nhân lực với 792 người, trong đó, trình độ đại học 90 người, trình độ cao đẳng 29 người, công nhân kỹ thuật 495 người, còn lại là trình độ sơ, trung cấp. Cùng với phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, công tác đầu tư trang thiết bị, phương tiện máy móc hiện đại phục vụ cho việc khai thác, vận chuyển luôn được chú trọng, coi đó là đòn bẩy nâng cao năng suất lao động, giải phóng sức lao động. Chỉ tính từ năm 2006 đến năm 2009, Công ty đã thực hiện đầu tư với tổng giá trị là 165,263 tỷ đồng, trong đó đầu tư mua sắm thiết bị 151,746 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ bản 13,517 tỷ đồng. Việc xử lý về môi trường được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, từ năm 2009 đến nay, Công ty tự sản xuất 5000 tấn vôi/năm để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường bảo đảm các điều kiện cho phép về vệ sinh môi trường, kết hợp với việc chỉ đạo phong trào trồng cây xanh trên các diện tích bãi thải đã ổn định, với tổng chi phí trên 10 tỷ đồng, góp phần bảo đảm cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty luôn tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức. Trong các đợt phổ biến, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đều đạt trên 95%, tỷ lệ quần chúng tham gia học tập đạt trên 85%. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng kết nạp đảng viên trẻ có trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp được 34 đồng chí, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 249 người, chiếm 31,3% so với tổng số cán bộ, công nhân viên chức, được chia thành 11 chi bộ trong đó, đảng viên trực tiếp sản xuất chiếm trên 70% tổng số đảng viên. Đây là những hạt nhân trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy. Bởi vậy, từ năm 2005 đến nay, các chi bộ trực thuộc đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch, vững mạnh. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công ty Than Na Dương, đó là cần nắm vững và vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế của ngành phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Công ty trong từng năm, từng lĩnh vực cụ thể. Tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của huyện và sự phối hợp chặt chẽ với các bạn hàng để tạo nguồn lực phát triển bền vững Công ty. Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Với truyền thống xây dựng và phát triển của đơn vị, tin chắc rằng, những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Công ty Than Na Dương nhiệm kỳ 2010 -2015 đề ra sẽ thực hiện thành công, góp phần xây dựng cụm công nghiệp Than – Điện Na Dương ngày càng phát triển, đóng góp tích cực và sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Phùng Khiêm