Thứ tư,  27/10/2021

Đảng bộ huyện Đình Lập: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

LSO-Là một trong những địa phương khó khăn vào bậc nhất trong toàn tỉnh, song trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đình Lập đã vươn lên giành được những thành tựu đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Nông Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, từ đó, tạo được sự đồng thuận, đây cũng là yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đình Lập đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.Thị trấn Đình Lập hôm nayĐúng như đồng chí Phó Bí thư thường trực nói, trên thực tế đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Đình Lập. Trong nhiệm kỳ 2005-2010, 17/23 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đình Lập lần thứ XXI đã đạt và vượt...

LSO-Là một trong những địa phương khó khăn vào bậc nhất trong toàn tỉnh, song trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đình Lập đã vươn lên giành được những thành tựu đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế – xã hội.
Đồng chí Nông Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, từ đó, tạo được sự đồng thuận, đây cũng là yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đình Lập đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Thị trấn Đình Lập hôm nay
Đúng như đồng chí Phó Bí thư thường trực nói, trên thực tế đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Đình Lập. Trong nhiệm kỳ 2005-2010, 17/23 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đình Lập lần thứ XXI đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế có bước tăng trưởng khá; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững… Trong công tác phát triển đảng viên mới, tuy gặp rất nhiều khó khăn về nguồn, nhưng với nhiều nỗ lực, thực hiện tốt các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn, từ năm 2005 đến nay, trung bình hàng năm huyện kết nạp 116 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn huyện hiện nay lên 1.867 đồng chí. Song song với công tác phát triển đảng viên mới, Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm, chú trọng đến chất lượng của các đảng viên, thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng nhân dân. Đảng bộ huyện cũng thường xuyên kiểm tra, theo dõi và dự sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ định kỳ được duy trì, qua đó chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở cơ sở đã nâng cao ý thức trong việc chấp hành Điều lệ Đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đến nay có 64,04% các chi đảng bộ trực thuộc và 47% chi bộ dưới đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Ngoài ra, hàng năm Ban Thường vụ Huyện uỷ đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và giao cho Thường trực Huyện uỷ, các ban đảng, Thường trực HĐND-UBND tổ chức các cuộc kiểm tra trên từng lĩnh vực cụ thể; chỉ đạo cấp uỷ cơ sở, Uỷ ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Qua kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước ở các chi đảng bộ có nhiều chuyển biến tiến bộ; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng có hiệu quả hơn. Các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Trong nhiệm kỳ, các cấp uỷ đảng và Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ đã kỷ luật 39 đảng viên vi phạm với nhiều hình thức, trong đó đã kiên quyết khai trừ 2 trường hợp.
Có thể khẳng định, xuyên suốt chặng đường phát triển của Đình Lập, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được các cấp uỷ đảng của địa phương tích cực thực hiện. Các tổ chức cơ sở đảng đã thể hiện đúng vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, đoàn thể, tổ chức và các tầng lớp nhân dân. Tạo được sự đồng thuận từ nhân dân, hình thành khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh để phát triển địa phương. Đó cũng chính là một nền tảng vững chắc để Đình Lập – Vùng đất khó phía Đông Nam của Xứ Lạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục có những bước phát triển nhanh và bền vững hơn trong nhiệm kỳ mới 2010-2015.

Lê Minh - Hoàng Vương