Thứ tư,  20/10/2021

Khai trương trang thông tin điện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam – Ðại hội XI

Ngày 18-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư chính thức khai trương trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) - Đại hội XI với địa chỉ: http://daihoi11.dangcongsan.vn. Dự lễ khai trương có các đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương. Trang thông tin điện tử ĐCSVN - Đại hội XI được xây dựng để tạo kênh thông tin chuyên về Đại hội XI của Đảng trên mạng in-tơ-nét nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng; giúp đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương về Đại hội Đảng, nâng cao nhận thức và tinh thần của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây còn là kênh thông tin hai chiều, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, thu thập, tổng hợp ý...

Ngày 18-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư chính thức khai trương trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) – Đại hội XI với địa chỉ: tle=”http://daihoi11.dangcongsan.vn”>http://daihoi11.dangcongsan.vn. Dự lễ khai trương có các đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương.


Trang thông tin điện tử ĐCSVN – Đại hội XI được xây dựng để tạo kênh thông tin chuyên về Đại hội XI của Đảng trên mạng in-tơ-nét nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng; giúp đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương về Đại hội Đảng, nâng cao nhận thức và tinh thần của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây còn là kênh thông tin hai chiều, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, thu thập, tổng hợp ý kiến đóng góp cho Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; cung cấp những thông tin chính thống, có tính định hướng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.


Trang thông tin bao gồm 12 chuyên mục: Tin tức; bạn bè quốc tế với Đại hội; những điểm mới trong dự thảo các Văn kiện; gặp gỡ các đại biểu; phong trào thi đua; góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội; tư liệu văn kiện; thông tin các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; phóng sự ảnh; audio; video clip; Hỏi – đáp.


Đồng chí Tô Huy Rứa đã bấm nút khai trương trang thông tin điện tử và phát biểu ý kiến đánh giá cao sự cố gắng của Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử ĐCSVN – Đại hội XI và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, triển khai sớm trang thông tin và nhắc nhở Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập nỗ lực cố gắng nâng cao chất lượng, hiệu quả của Trang thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng.


Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XI sẽ hoạt động từ nay đến tháng 5-2011.Theo Nhandan