Chủ nhật,  24/10/2021

Ðại hội Thi đua yêu nước các tỉnh Thái Bình, Sóc Trăng, Trà Vinh

Ngày 19-8, tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 5. Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình cùng 252 đại biểu dự đại hội.Những năm qua, Thái Bình đã phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, không ngừng vươn lên đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng, đã tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng bình quân 12,04%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng tăng nhanh và tỷ trọng nông nghiệp giảm dần; năng suất lúa đạt hơn 130 tạ/ha, sản lượng thóc giữ vững hơn 1 triệu tấn/năm. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí về số lượng, tăng gấp hai lần so với năm 2006. Thái Bình hiện có bảy khu công nghiệp và 219 làng nghề, giải quyết việc làm ổn định cho hơn...

Ngày 19-8, tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 5. Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng T.Ư, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình cùng 252 đại biểu dự đại hội.

Những năm qua, Thái Bình đã phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, không ngừng vươn lên đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội và an ninh, quốc phòng, đã tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng bình quân 12,04%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng tăng nhanh và tỷ trọng nông nghiệp giảm dần; năng suất lúa đạt hơn 130 tạ/ha, sản lượng thóc giữ vững hơn 1 triệu tấn/năm. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí về số lượng, tăng gấp hai lần so với năm 2006. Thái Bình hiện có bảy khu công nghiệp và 219 làng nghề, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 175 nghìn lao động. Thái Bình là một trong 10 tỉnh có sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển mạnh nhất trong toàn quốc.

Nhân dịp này, Thái Bình tôn vinh, trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh cho 96 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

* Ngày 19-8, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3, giai đoạn 2005 – 2010.

Trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sóc Trăng đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đời sống, góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng đạt khá, GDP bình quân đạt 11,3%/năm; thu nhập bình quân đạt 1.000 USD/người/năm. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội; thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều tiến bộ. Qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực công tác, học tập, sản xuất và kinh doanh; trong đó có nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc Khmer.

* Ngày 19-8, tỉnh Trà Vinh tiến hành Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3.

Năm năm qua, Trà Vinh đã huy động nguồn lực toàn xã hội hơn 25.550 tỷ đồng để đầu tư phát triển. Trên lĩnh vực nông nghiệp, phong trào ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đã làm tăng năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích từ 33,5 triệu đồng/ha năm 2005 lên 45 triệu đồng/ha năm 2010. Nhờ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,9 triệu đồng/người/năm. Tổng giá trị sản phẩm nội địa bình quân tăng 11,64%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Phong trào thi đua yêu nước góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị, bảo đảm xây dựng hệ thống an ninh, quốc phòng vững mạnh.

Từ phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương, khen thưởng. Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; qua phong trào đã có 175 tập thể và 315 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh Trà Vinh, Văn phòng UBND tỉnh và Công ty TNHH nhà nước một thành viên XSKT tỉnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Ngoài ra còn có 42 tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Theo Nhandan