Thứ tư,  27/10/2021

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ thăm chính thức CHDCND Lào và thăm cấp Nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia

Ngày 19-8, Bộ Ngoại giao nước ta ra thông cáo như sau: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Quốc vương Cam-pu-chia Prẹ Bạt Xăm-đéc Prẹ Bô-xôm-niết Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24 đến 26-8-2010 và thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Cam-pu-chia từ ngày 26 đến...

Ngày 19-8, Bộ Ngoại giao nước ta ra thông cáo như sau:


Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Quốc vương Cam-pu-chia Prẹ Bạt Xăm-đéc Prẹ Bô-xôm-niết Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24 đến 26-8-2010 và thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Cam-pu-chia từ ngày 26 đến 28-8-2010.

Theo Nhandan