Chủ nhật,  24/10/2021

Tạo sự đồng thuận để củng cố, ổn định và phát triển Tập đoàn Vinashin

Sáng 19-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 8-2010. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và báo cáo tại hội nghị về quá trình xây dựng và phát triển; những hạn chế, yếu kém và sai phạm của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và hướng khắc phục trong thời gian tới.Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định việc hình thành, phát triển Tập đoàn Vinashin mạnh để làm nòng cốt trong việc phát triển ngành công nghiệp tàu thủy của đất nước, đáp ứng nhu cầu kinh tế quốc dân, quốc phòng, an ninh là chủ trương đúng đắn, cần thiết, phù hợp với các Nghị quyết liên quan của Đảng. Từ năm 1996 đến nay, Tập đoàn Vinashin đã có bước phát triển nhanh trên nhiều mặt; bước đầu hình thành được cơ sở vật chất - kỹ thuật quan trọng, có trình độ công nghệ tiên tiến và khá đồng bộ của ngành công nghiệp đóng, sửa chữa tàu biển; hình thành đội ngũ hơn 70 nghìn cán...

Sáng 19-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 8-2010. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và báo cáo tại hội nghị về quá trình xây dựng và phát triển; những hạn chế, yếu kém và sai phạm của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và hướng khắc phục trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định việc hình thành, phát triển Tập đoàn Vinashin mạnh để làm nòng cốt trong việc phát triển ngành công nghiệp tàu thủy của đất nước, đáp ứng nhu cầu kinh tế quốc dân, quốc phòng, an ninh là chủ trương đúng đắn, cần thiết, phù hợp với các Nghị quyết liên quan của Đảng. Từ năm 1996 đến nay, Tập đoàn Vinashin đã có bước phát triển nhanh trên nhiều mặt; bước đầu hình thành được cơ sở vật chất – kỹ thuật quan trọng, có trình độ công nghệ tiên tiến và khá đồng bộ của ngành công nghiệp đóng, sửa chữa tàu biển; hình thành đội ngũ hơn 70 nghìn cán bộ, công nhân kỹ thuật có tay nghề khá, có khả năng đóng được nhiều loại tàu phục vụ nhu cầu đa dạng, ngày càng cao của nền kinh tế, quốc phòng, an ninh và cho xuất khẩu; xây dựng được một số cơ sở công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp đóng, sửa chữa tàu biển…

Tập đoàn Vianshin trong thời gian qua cũng đã gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém như: Công tác dự báo còn nhiều bất cập nên việc lập kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư không chính xác. Các dự án đầu tư dàn trải, vượt khả năng cân đối tài chính, có nhiều dự án chưa thật cần thiết. Việc sử dụng vốn không hiệu quả đã gây hậu quả nặng nề về tài chính đối với Tập đoàn Vinashin… Phó Thủ tướng cho biết, mặc dù hiện nay vẫn trong tầm kiểm soát và có thể khắc phục được, nhưng nếu không có các chính sách, biện pháp đúng đắn, kịp thời, tình hình của Tập đoàn Vinashin có thể ảnh hưởng xấu đến các đơn vị được nhận chuyển giao, ngân sách nhà nước, sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm và thu nhập của cán bộ, công nhân Tập đoàn Vinashin và nhiều hộ gia đình nông dân nơi có đất bị thu hồi…

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng cần thông tin, tuyên truyền trung thực, khách quan, kịp thời về tình hình chủ trương, biện pháp xử lý đối với Tập đoàn Vinashin để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng; tạo sự đồng thuận về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ; bảo đảm thực hiện có kết quả việc củng cố, ổn định và phát triển Tập đoàn Vinashin; không để các thế lực thù địch lợi dụng sự yếu kém, sai phạm của Tập đoàn Vinashin mà phủ nhận thành tựu to lớn, toàn diện đạt được của đất nước ta; phủ nhận vai trò của kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước; làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

* Tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 926/2010/QĐ-TTg về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) sáng 19-8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết quả bước đầu triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ, phục hồi sản xuất, tài chính ở các đơn vị được điều chuyển và đặc biệt là bảo đảm việc làm, đời sống cho hơn 6.000 lao động trong các đơn vị.

Phó Thủ tướng nêu rõ, các doanh nghiệp đã bước đầu có định hướng mới, phục hồi sản xuất, không để gián đoạn sản xuất kinh doanh. Đây chính là nhiệm vụ hàng đầu trong chủ trương xây dựng lại một ngành đóng tàu mới và cũng là mục tiêu xuyên suốt giải quyết các vấn đề trong việc chuyển giao, tiếp nhận các đơn vị Vinashin hiện nay. Phó Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) tính toán, xây dựng kế hoạch cụ thể, hiệu quả về tổ chức, sản xuất kinh doanh ở các đơn vị tiếp nhận, cùng Vinashin tiếp tục khẩn trương triển khai công tác kiểm toán một số lĩnh vực, đơn vị để công tác điều chuyển được thuận lợi, hiệu quả. Bộ Tài chính kiểm tra, theo dõi sát sao, có hướng dẫn kịp thời trong xử lý nợ, quy trình thủ tục bàn giao để các bên căn cứ thực hiện. Các đơn vị liên quan duy trì chế độ kiểm điểm tiến độ và kết quả để báo cáo, đề xuất hướng giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.
Theo Nhandan