Thứ tư,  27/10/2021

Đại hội Đảng bộ huyện Đình Lập lần thứ XXII: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng tập trung xoá nghèo bền vững

LSO-Trong 3 ngày, từ 18-20/8/2010, Đảng bộ huyện Đình Lập đã tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010-2015. Đến dự có 164 đại biểu, đại diện cho trên 1.800 đảng viên trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tới dự và chỉ đạo Đại hội.Tuy là một trong những huyện còn khó khăn vào bậc nhất của tỉnh, nhưng trong nhiệm kỳ 2005-2010, với sức mạnh từ khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đình Lập đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Nền kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các thành phần kinh tế trên địa bàn tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh; thu ngân sách luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm; văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương không ngừng được cải thiện. Quốc phòng được củng cố, an...

LSO-Trong 3 ngày, từ 18-20/8/2010, Đảng bộ huyện Đình Lập đã tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010-2015. Đến dự có 164 đại biểu, đại diện cho trên 1.800 đảng viên trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Tuy là một trong những huyện còn khó khăn vào bậc nhất của tỉnh, nhưng trong nhiệm kỳ 2005-2010, với sức mạnh từ khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đình Lập đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Nền kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các thành phần kinh tế trên địa bàn tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh; thu ngân sách luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm; văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương không ngừng được cải thiện. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được xây dựng, củng cố, kiện toàn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Đình Lập đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, mạnh dạn chỉ ra những hạn chế yếu kém, tinh thần nghiêm túc phê bình và tự phê bình của Đảng bộ huyện trong báo cáo chính trị. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh: Đảng bộ cần nỗ lực, cố gắng, năng động sáng tạo hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, sớm đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống. Đặc biệt là phát huy tiềm năng thế mạnh về sản xuất nông – lâm nghiệp, phát triển trồng rừng, trồng chè. Tích cực tập trung xoá đói giảm nghèo, đảm bảo giảm nghèo bền vững ngay từ thời gian đầu của nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện cần coi trọng công tác quốc phòng an ninh, tập trung phát triển kinh tế – xã hội vùng biên, đồng thời gắn với việc bảo vệ giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII gồm 39 đồng chí, đồng chí Mã Văn Giai tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện uỷ. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Lê Minh - Hoàng Vương