Thứ tư,  27/10/2021

Đảng bộ huyện Lộc Bình: Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Trong ba ngày 18, 19 và 20/8/2010, Đảng bộ huyện Lộc Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010-2015 với sự tham dự của 237 đại biểu đến từ 65 chi, đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 3.500 đảng viên trong toàn huyện. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm-Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và chỉ đạo.Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu chỉ đạo Đại hộiNhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân tăng trưởng hàng năm 10,12%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được cải thiện, cơ sở vật chất giáo dục, y tế được tăng cường. Sự nghiệp văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác...

LSO-Trong ba ngày 18, 19 và 20/8/2010, Đảng bộ huyện Lộc Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010-2015 với sự tham dự của 237 đại biểu đến từ 65 chi, đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 3.500 đảng viên trong toàn huyện. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm-Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và chỉ đạo.
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu chỉ đạo Đại hội
Nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân tăng trưởng hàng năm 10,12%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được cải thiện, cơ sở vật chất giáo dục, y tế được tăng cường. Sự nghiệp văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được đảm bảo, phong trào thể dục-thể thao được duy trì và phát triển, xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 35,4% năm 2005 xuống còn 19,5% năm 2010. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc, chính trị-xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt được những thành tựu quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao một bước, phát huy được vai trò của các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Bước vào nhiệm kỳ 2010-2015, Lộc Bình phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 9,5-10%/năm; đến năm 2015, bình quân thu nhập đầu người 24 triệu đồng/năm, thêm 7 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia 98%, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2-3%…
Toàn cảnh Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Lộc Bình cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng và lợi thế của huyện, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo phát triển bền vững; thường xuyên quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội; thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng-an ninh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Bình đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 43 đồng chí, đồng chí Nông Thanh Hải – được bầu làm Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thúy Hường