Thứ tư,  20/10/2021

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh chúc thọ Ðại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của đồng chí Võ Nguyên Giáp, chiều 23-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm và chúc thọ Đại tướng.Đồng chí Nông Đức Mạnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của Đại tướng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đại tướng mãi mãi là tấm gương sáng, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, một nhà chiến lược và chỉ huy quân sự tài ba, được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của dân tộc và nhân dân Việt Nam...Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp cho Đảng và đất nước. Đồng chí bày tỏ: Tiếp bước các thế hệ đi trước, lãnh đạo...

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của đồng chí Võ Nguyên Giáp, chiều 23-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm và chúc thọ Đại tướng.

Đồng chí Nông Đức Mạnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của Đại tướng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đại tướng mãi mãi là tấm gương sáng, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, một nhà chiến lược và chỉ huy quân sự tài ba, được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của dân tộc và nhân dân Việt Nam…

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp cho Đảng và đất nước. Đồng chí bày tỏ: Tiếp bước các thế hệ đi trước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào ta quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn và thách thức, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, tiếp tục thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của đồng bào và những lời chúc tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
Theo Nhandan